RC Studánka: Prázdninový provoz

RC Studánka: Prázdninový provoz

Poděkování
Děkujeme našim služebním maminkám, vedoucím kroužků, členům spolku, lektorům a odborným pracovníkům, kteří s námi od září 2018 do června 2019 spolupracovali, vytvářeli program pro rodiče a děti a vedli studánkové aktivity. Dobrovolná práce má pro nás velký význam a stojí na ní fungování centra, jeho
nabídka i rozvoj. Našim dobrovolníkům přejeme pohodové léto a těšíme se opět na spolupráci.

Prázdninový provoz ve Studánce
Přes prázdniny bude Studánka fungovat v omezeném provozu. V našich prostorách budou probíhat letní příměstské tábory. Kroužky a další aktivity začnou po prázdninách v týdnu od 9. září.

Na co se můžete těšit po prázdninách?                                                                                                                                                                                                                Nový školní rok začneme velkou oslavou 15. studánkových narozenin v pátek 6. září od 16.00 v Parku pod kostelem. Návštěvníky pobaví divadelní komedie Kouzelná kulička, pokusy pro děti divadla ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky), hudební vystoupení Klapely, dílničky, skákací hrady, malování na obličej a další.
Všichni jste srdečně zváni!

Od září připravujeme také nový kroužek Trsálkové – tanečky pro rodiče s dětmi od 2 let, Intenzivní kurz k posílení vztahů v rodině nebo novou podobu cvičení pro ženy Zdravá a krásná. Na podzim bude opět probíhat cyklus pondělních setkávání Dráčci. Je určen především rodičům s dětmi ve věku 4–7 let, které jsou neklidné nebo nesoustředěné (zejména s ADHD). Je však otevřen všem, kteří chtějí rozvíjet své děti a posilovat vzájemný vztah. Program je naplněn aktivitami na posílení hrubé a jemné motoriky, paměti, pozornosti, spolupráce a vztahu mezi rodičem a dítětem. Program se skládá z 10 lekcí. Ukázková hodina programu Dráčci je zdarma a proběhne v pondělí 23. září. Program vede Mgr. Kateřina Žalčíková, psycholožka se zkušeností s dětmi s ADHD. Přihlašovat se můžete už nyní na e-mail studanka.tisnov@gmail.com.

Udělení ceny „Magister Optimus“ paní Blance Mahelové
V pondělí 10. června proběhlo v tišnovské radnici slavnostní předání ocenění pedagogickým pracovníkům „Magister Optimus“. Jsme rádi, že ocenění bylo uděleno také koordinátorce Péče o děti – Jezírko paní Blance Mahelové za výjimečnou a nadstandardní výchovnou činnost. Právě paní Blanka Mahelová se svojí neutuchající energií a srdcem na dlani nastavila v Jezírku péči pomocí vřelého přijetí, respektu ke každému dítěti jako osobnosti a respektu k fázi vývoje, ve které se právě nachází. Za sedm let fungování Jezírka vytvořila kolem sebe fungující a soudržný tým pečovatelek a zajistila službu, která je mezi rodiči na Tišnovsku kladně oceňována.

RC Studánka děkuje za podporu Jihomoravskému kraji, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2019 dotaci na následující projekty:
Zdravé vztahy v rodině jako základ spokojeného života                                                                                                                                                                Projekt se zaměřuje na primární prevenci negativních jevů v rodině. Aktivitami projektu chceme posílit znalosti, dovednosti a schopnosti rodičů, aby úspěšně zvládali výchovu dětí, partnerské vztahy a vztahy v rodině.
Podpůrný program pro rodiče neformálně pečující o dítě s ADHD
Hlavním cílem projektu je systematická, dlouhodobá a kontinuální podpora rodičů a neformálně pečujících osob o děti se syndromem ADHD, především na posílení komunikace a spolupráce mezi rodičem a dítětem, podporu rodičovských kompetencí a vytváření pozitivního vztahu v rodině.
• Údržba prostor Rodinného centra Studánka
Cílem našeho projektu je zajištění oprav, renovací a údržby budov, nábytku a zařízení rodinného centra. Díky tomu můžeme návštěvníkům nabídnout upravené, vybavené a bezpečné prostředí.
• Hravé letní školky přírody v RC Studánka
Cílem projektu je zrealizovat o letních prázdninách příměstské tábory pro předškolní děti. Jejich náplní budou hry a aktivity zaměřené na aktivní poznávání přírody. Chceme, aby děti poznávaly přírodu hravou formou, chápaly vztahy v přírodě, získaly k ní vztah a pochopily, proč a jak přírodu chránit. Finanční
prostředky využijeme na nákup potřebných pomůcek, vybavení a výtvarného materiálu.

Rodinné centrum Studánka,
Riegrova 318, Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,
www.facebook.com/StudankaTisnov

Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: