SVČ Inspiro: Bilancování uplynulého školního roku

SVČ Inspiro: Bilancování uplynulého školního roku

Letní prázdniny ťukají na dveře a my bychom je už rádi pustili dál. Než jim ale otevřeme, pojďme si zhodnotit uplynulý školní rok a pomalu se připravit na to, co nás čeká. A že toho nebude málo…

Každý, kdo k nám zavítal, jistě postřehl, že se téměř všechny učebny modernizují a zkrášlují. Postupnými kroky se letos podařilo zrekonstruovat tělocvičnu a počítačovou učebnu, což byly jedny z posledních místností, které pamatovaly ještě doby dávno minulé. Pro větší komfort účastníků v kroužcích i kurzech byly opraveny podlahy, stropy a osvětlení a do PC učebny byl pořízen nový nábytek. Dlouhodobá snaha vystavět venkovní učebnu, která by sloužila všem školským a zájmovým organizacím sídlícím v bezprostřední blízkosti Inspira, se konečně naplnila. Cesta vždy nebyla úplně jednoduchá a mnohdy připomínala pohádku o kohoutkovi a slepičce, ale nevzdali jsme se a díky finanční i morální podpoře zřizovatele se dílo nakonec povedlo. Učebna se zelenou střechou, stoly a lavicemi kapacitně pojme jednu třídu a díky zavedené elektřině je možné v ní plnohodnotně učit. O venkovní učení se začíná zajímat čím dál více institucí, ať už formálního, či neformálního vzdělávání, a na Tišnovsku tento trend podporuje i Místní akční skupina Brána Vysočiny, která v rámci svého projektu MAP nabízí pro pedagogy semináře s odborníky na toto téma. Funkčnost učebny jako první ověří děti na našich příměstských táborech.

Když na roční činnost Inspira pohlédnete okem statistickým, tak uvidíte 110 realizovaných kroužků, téměř 1 200 žáků, 60 výukových programů pro školy, 30 akcí pro veřejnost, 20 příměstských táborů, 4 pobytové tábory. A to vše za podpory 12 interních zaměstnanců, 50 externích pedagogů a lektorů a velkému množství dobrovolníků a nadšenců, kteří se statisticky vyčíslit nedají. Od října 2018 jedeme v projektu Šablony II, který byl v letošním roce otevřen i pro střediska volného času. Finance z tohoto dotačního titulu MŠMT nám umožňují zaměstnávat školní asistenty, kariérovou poradkyni, vzdělávat pedagogy v akreditovaných kurzech, jezdit si pro rady a inspiraci do obdobných zařízení v jiných městech, zřídit čtenářský klub či pořádat vzdělávací a diskusní dny pro širokou veřejnost. Zejména školní asistentky a kariérová poradkyně rozšířily služby ve volnočasových aktivitách a nabídly tak dětem a hlavně lektorům pomocnou ruku.

Druhým rokem nám finance z projektu OPZ Dětský klub a příměstské tábory dotují provoz těchto aktivit. Do Dětského klubu dochází děti školního věku z obou tišnovských ZŠ. Většina z nich letos využívala i službu převádění ze školní družiny a u nás čekala na různé kroužky. Aktivity dětí v klubu jsou spontánní. Máme pro ně připravené různé hry, výtvarné, hudební a sportovní aktivity a záleží na naladění dětí, co si vyberou. Je tu vybavení a zázemí pro nejrůznější dětské činnosti a stále doplňujeme nové hry a hračky. Důležité je vyladit součinnost celé skupiny, stmelovat kolektiv a vytvářet přátelskou atmosféru, což se dle spokojenosti dětí daří. Doufáme, že i nadále k nám budou vaše děti rády přicházet a vy rodiče budete mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.

Co nás čeká v létě? Celé léto se ponese ve znamení příměstských a pobytových táborů a víkendovek pro bezmála 600 účastníků. Na výběr jsou sportovní, přírodovědné, výtvarné či taneční programy. Nabídka je opravdu pestrá, doufáme, že si všichni z tábora odnesou to, za čím na něj jeli. Ať už to jsou známé aktivity, intenzivní zážitky či noví kamarádi. V Inspiru se ale bude už „vařit“ nový školní rok. Budou se připravovat kroužky, které budou opět oživeny o novinky. Online přihlašování na kroužky bude probíhat od 5. září 2019. Začátek výuky kroužků v úterý 1. října.

A nakonec to nejdůležitější, co nás čeká. Dne 20. září oslaví Inspiro 20leté výročí založení. A oslava to bude věru bombastická: na zahrádce Café u Palce vystoupí od 19.00 kapela Bombarďák – veselý bigbít pro malé i velké. Avšak před tím na zahradě Inspira zhlédneme Divadlo Víti Marčíka s originálním pojetím pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, nebude chybět rozkrojení narozeninového dortu, vhledy do historie, výstavy, vystoupení, vyhlášení fotosoutěže na téma Světlo, do které se můžete celé léto zapojit. Oslava vypukne v 15.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

K závěru školního roku se sluší vyseknout poklonu těm, co se na chodu Inspira podílejí. Děkuji všem lektorům, pedagogům, dobrovolníkům, ale hlavně rodičům, prarodičům a dětem, že u nás realizují své sny a přání. Děkuji taktéž všem sponzorům a zejména městu Tišnov za podporu a důvěru v nás vloženou.
Vážení čtenáři, přeji Vám inspirující léto.

Ivana Kroutilová, ředitelka

Foto: archiv SVČ Inspiro

Další článek:
Předchozí článek: