Vokounova vyhlídka

Vokounova vyhlídka

Dismas Josef Ignác (Hynek) Hoffer (Brno 1696 – tamtéž 1747) byl ve své době uznávaný moravský historik. Roku 1722 se obrátil na moravská města, kláštery a farnosti s žádostí o zaslání archiválií, sepsání důležitých historických událostí a poskytnutí plánů měst (vedut). Tak roku 1728 vznikla i veduta Tišnova, kterou vytvořil městský syndikus Karel Josef Vokoun.

Kozí horka, v minulosti nazývaná také Schellenberg, je kopec na jihozápadní straně svratecké nivy. V minulosti z větší části holý kopec poskytoval na Tišnov a Předklášteří pohled, který Vokoun využil při malování své veduty. Z jednoho místa lze vidět vlevo kapli nejsvětější trojice na Stráňově a klášter Porta coeli, úplně vpravo pak dnešní Humpolku a stínadla, kde hranice města končily. Na vedutě je uvedena ještě šibenice a kaple sv. Anny, které stály daleko za městem.

Toto místo bylo v minulosti hojně využíváno fotografy, jak dokládají fotografie pořízené od konce 19. století do šedesátých let 20. století. Potom tato vyhlídka postupně zarostla vegetací, výhledy se ztratily v korunách stromů.

Roku 2017 pojal spolek Continuum vitae úmysl toto místo znovu najít a obnovit. Ve spolupráci s řádem cisterciaček z Porta coeli, městem Tišnovem a obcí Předklášteří se to nakonec podařilo. Úpravou tohoto znovu nalezeného místa má pozorovatel po téměř tři sta letech jedinečnou možnost srovnat rozvoj a zástavbu současných sídel se stavem z roku 1728, jak zachytil na své vedutě Karel Josef Vokoun.

V neděli 14. července v 17.00 hodin se koná slavnostní otevření Vokounovy vyhlídky. Místo samé je již vyznačeno na mapách a lze se na ně dostat po modré turistické značce z Tišnova nebo z Předklášteří. Na obtížném strmém úseku od Předklášteří budou dřevěné stupně a pomocné lano. Na vyhlídce pak budou umístěny panoramatické fotografie, na kterých návštěvníci budou moci porovnat současnou podobu Tišnova a Předklášteří s historickou vedutou od Karla Josefa Vokouna z roku 1728. Na akci se představí i klášterní pivovar Porta coeli se svým pivem Vorkloster.

Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: