Zvelebená autobusová zastávka v Deblíně

Zvelebená autobusová zastávka v Deblíně

Čtvrtek 2. května byl v prostorách ZŠ a MŠ Deblín ve znamení práce na žákovském miniprojektu “Zastávka“ realizovaný v rámci projektu „KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”. Žáci deváté třídy se ve spolupráci se spolužáky z Eko gymnázia Brno věnovali realizaci společně naplánovaným krokům, které vedly k zvelebení autobusové zastávky v Deblíně.

Z diskuse nad podklady v podobě obrázků a psaných podnětů od žáků ZŠ Deblín na téma, jak by mohla být zastávka vylepšena, vzešel seznam nápadů s plánem, jak je uskutečnit a kolik by to stálo. Plán byl žáky představen vedení školy a zástupům obce.

V rámci pracovních skupin si žáci rozvrhli dílčí úkoly a vypracovali harmonogram činností. Zastávku bylo potřeba nejdříve vymalovat. Skupina kutilská se věnovala sestavování a nátěru paletových laviček. Výtvarná sekce se ponořila do zpracování nákresů zjednodušené mapy Deblína a malby obrazů. Bylo nutné recyklovat starý nábytek na veřejnou knihovničku, do které byly umístěny knihy získané z vyhlášeného sběru knih. Výsledkem se tak stal vylepšený prostor plný barev, kde je možné se potěšit výtvarným uměním žáků obou škol, zmapovat klíčová místa v Deblíně, a pak už se jen posadit a ponořit do vybrané knihy z veřejné knihovničky.

Jedním z cílů projektu bylo zvelebit prostor autobusové zastávky, doplnit informační prvky a poskytnout možnost zapůjčení knížky. Tím hlavním cílem však byla samotná aktivita žáků. Na začátku projektu, v době plánování, byla pro žáky důležitá především komunikace – mezi sebou, se žáky z jiné školy, s panem starostou, s vedením školy. Naučili se pracovat s metodou brainstormingu, plánovat, třídit nápady a umět je převést do reality.

text i foto Hana Šolcová

Další článek:
Předchozí článek: