Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

Dne 29. března 2019 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na podzim a v zimě 2018:
Bruno Ševčík, Apolena Patáková, Jakub Kotouček, Eliška Zemanová, Adéla Schwarzová, Amalie Poláková, Jakub Bartošík, Miroslav Svoboda, Viktor Vokáč, David Dvořák, Andrea Hertlová, Radim Hráček, Natálie Novotná, Markéta Skýbová, Alexandra Kubicová, Vojtěch Rašovský.

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou v červnu 2019 (rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky).

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Andrea, Apolena a Jiří Patákovi s Pavlou Hanusovou, předsedkyní komise pro občanské záležitosti. Foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: