Soutěže o nejkrásnější stromy a květinové výzdoby

Soutěže o nejkrásnější stromy a květinové výzdoby

Jaro je již v plném proudu a kolem nás rozkvétají a rostou výsledky úsilí lidí, kterým není jedno, v jakém prostředí žijí. Takových není mnoho, proto je společně podpořme a zviditelněme pro širokou veřejnost.

Opět tak vyhlašujeme soutěže, kterých se můžete zúčastnit buď sami jako pěstitelé, nebo jako navrhovatelé. Budete-li tedy procházet Tišnovem a zaujme Vás strom nebo květinová výzdoba, tak neváhejte a nafoťte ji. Příspěvek zašlete ekoporadně Tišnovsko.

Vyhlášeny jsou dvě soutěže, a to:
1. soutěž O nejkrásnější strom ve městě
a) strom na soukromé zahradě/pozemku
v katastru města Tišnova
b) strom ve veřejné zeleni města Tišnova
2. soutěž O nejkrásnější venkovní květinovou
výzdobu, a to v kategoriích
a) okna a balkony
b) předzahrádky

Přihlášky do soutěže může podávat úplně každý, a to písemně do schránky Ekoporadny Tišnovsko, nám. 28. října, č. p. 28, Tišnov 666 01, nebo elektronicky na e-mail ekoporadna@tisnovsko.eu, případně také na všech akcích ekoporadny, včetně stánku na pravidelných sobotních tišnovských trzích.

Uzávěrka přihlášek proběhne 10. října 2019 ve 12.00 hod. Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení osoby, která návrh podává. Pokud je známo, tak i jméno osoby, která květiny pěstuje. Dále adresu, na níž se soutěžní prvek nachází. Nutné jsou také kvalitní fotografie v digitální podobě. Pokud sami nemáte možnost pořídit kvalitní fotodokumentaci nebo máte k soutěži další otázky, obraťte se, prosím, na ekoporadnu, rádi Vám pomůžeme.

Po kompletaci přihlášek bude uspořádána výstava, kde bude možné hlasovat o vítězích jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen vítězům se uskuteční v říjnu při příležitosti oslav Dne stromů.

Podrobnější informace získáte v otevírací době Ekoporadny Tišnovsko, nám. 28. října, č. p. 28, Tišnov (ve dvoře lékárny), tel. 723 543 910, http://ekoporadna.tisnovsko.eu/ každý čtvrtek od 14.00 do 18.00. Soutěž probíhá ve spolupráci s Komisí životního prostředí města Tišnova a s finanční podporou města Tišnova v rámci dotační podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2019.

Hana Ondrušková

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: