Ošetřovné

Ošetřovné

K napsání tohoto článku mě inspiroval dotaz jedné naší klientky, která je matkou dvouletého dítěte, na něž pobírá rodičovský příspěvek. Klientka nyní  onemocněla a má být hospitalizována v nemocnici. S dítětem tedy musí zůstat z práce doma otec dítěte (klientčin manžel). Klientku zajímalo, zda si musí brát manžel dovolenou, nebo zda má nárok na nějakou dávku…

V daném případě může manžel klientky čerpat ošetřovné, což je dávka nemocenského pojištění, na kterou mají nárok pouze zaměstnanci, nikoli OSVČ, přestože si platí nemocenské pojištění. Na ošetřovné také nemají nárok např. zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a domáčtí zaměstnanci (tj. zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují).

Nárok na ošetřovné má tedy zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění a který nemůže vykonávat práci z důvodu:
• ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz,
• ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou,
• ošetřování členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou,
• péče o dítě mladší 10 let, protože

– školské zařízení, jehož je žákem (nebo jiné dětské zařízení, v jehož péči se nachází), je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu (např. z důvodu havárie, epidemie, povodní),
– mu byla nařízena karanténa, a proto nemůže docházet do školy či navštěvovat dětské zařízení,
– fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, byla hospitalizována, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. Tato podmínka neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

Ošetřovné se vyplácí nejdéle devět kalendářních dnů na jedno ošetřování. Pokud se však jedná o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může být ošetřovné vypláceno až 16 kalendářních dnů. Uvedená doba se přerušuje po dobu, po kterou byla ošetřovaná osoba v lůžkové péči zdravotnického zařízení.

Při ošetřování (péči) se mohou osoby žijící v domácnosti jednou vystřídat a doba ošetřování druhou osobou se započítává do celkové doby ošetřovného.

V běžných případech nemůže zaměstnanec čerpat ošetřovné na dítě, jestliže jiná osoba pobírá na toto dítě peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (výjimkou je situace, kdy tato osoba například onemocněla a nemůže o dítě pečovat, což je právě náš případ uvedený v úvodu tohoto článku).

Žadatel o tuto dávku svůj nárok uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Zaměstnanec vyplněný tiskopis neprodleně doručí svému zaměstnavateli.

Pokud byste se rádi dozvěděli podrobnější informace k této dávce (např. jak je to s ošetřovným u sourozenců, při skončení pracovního poměru, zda jsou u ošetřovného stanoveny vycházky, jak ošetřovné vypočítat, jaký je postup při uplatňování nároku na ošetřovné…) nebo pokud vám můžeme poskytnout odborné sociální poradenství v sociální oblasti a v oblasti práva, objednejte se bezplatně k nám do Poradny, kde vám rádi poradíme a pomůžeme.

Kontaktovat nás můžete telefonicky na tel. č. 731 453 275, e-mailem na poradna@tisnov.charita.cz nebo osobně na adrese: Poradna Porta, Ráboňova 116, Tišnov. Naše otevírací doba je každé pondělí a středu 7.00–11.00, 12.00–17.00, úterý 7.30 až 12.30 na objednání a čtvrtek 7.30–12.00 na objednání.

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancována Jihomoravským krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je realizována za finanční podpory města Tišnova.

Eva Urbánková, Poradna Porta Tišnov

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: