Jaro ožilo na zahradě

Jaro ožilo na zahradě

Je jaro, otepluje se, dny se prodlužují, začíná všemožné hemžení na zahrádkách a práce na úpravách obydlí. Myslíme ale při tom i na ostatní obyvatele, kteří se probouzejí ze zimního spánku či se vrací z tradičních zimovišť, aby tady vyvedli svá mláďata? A jak vlastně upravit zahradu k tomu, aby byla krásná a lákavá pro všechny a nejen pro naše oko?

Touto tematikou jsme se zabývali na naší akci Jaro ožívá v pátek 22. března na zahradě Inspira. Pro děti byly připraveny edukativní prvky z oblasti migrace ptáků a následné péče o ně, jak a čím je správně dokrmovat, jaké nabídnout hnízdní budky či jak zabezpečit skleněné plochy proti nechtěným nárazům, které mnohdy pro ptáky končí fatálně. Jako památku si děti odnesly vyrobeného dřevěného ptáčka na zavěšení. Vyvrcholením odpoledního bloku byla výroba ptačích budek podle návodů České společnosti ornitologické. Pod vedením profíků z kroužku Malý Kutil nám s výrobou pomáhaly i děti ze školních družin. Kde budou budky následně vyvěšeny, bylo dohodnuto s Ing. Václavem Drhlíkem, který dopředu vytipoval stromy v parku u kostela. Vzrostlé ořešáky a jabloně tak poskytly potřebné místo pro instalaci pěti hnízdních budek, které snad již brzy obsadí sýkory koňadry, modřinky či rehci. Snad se jim bude dobře bydlet.

Po celou dobu akce byly v sále Inspira nainstalovány fotky fotografa a milovníka přírody pana Josefa Permedly. Nad jeho precizním provedením a povedenými záběry z ptačí říše se návštěvník rád zastavil. Tematický den zakončila Ing. Hanka Ondrušková vyprávěním na téma Ptáci v zahradě. Dala tipy na jedlé bobulonosné keře, kteréjsou svými květy a plody lákavé a chutné pro veškeré návštěvníky zahrad. A myšlenka večera? Lenost se na zahradě vyplácí. Anglický trávník bez jediného kvítku nikoho nenaláká. A že na podzim jste nestihli uklidit kupu starých větví a listí? Tím lépe, poskytli jste tak úkryt živočichům, kteří díky vám přezimovali v bezpečí.

V následujících dnech se uskutečnily dvě přednášky věhlasného ornitologa, cestovatele a fotografa prof. Tomáše Grima, který svým netradičním pojetím  srovnal ptačí zpěv se známými skladbami. Po zpěvu cvrčilky říční tak udeřily drsné tóny metalové skladby Cowboys from Hell a posluchač byl lapen a zmaten, čí zvuk vlastně poslouchá. Druhá přednáška nás provedla neobvyklým životem kukačky. Přednáška byla protkána fotkami i videi, které Tomáš pořídil během výzkumu kukaček ve Finsku. To, co předchází jarnímu toužebnému kukání, se leckdy dá přirovnat k hororovému filmu. Neuvěřitelná touha po životě dosahuje u mladých kukaček často heroických výkonů.

Z celé páteční akce mi rezonuje v hlavě jediná věta: „To, co je dobré pro člověka, je dobré i pro ptáky.“ Využívejme tedy rozmanitosti, které příroda nabízí.
Pomůžeme tím sobě i jí.

Ivana Kroutilová, ředitelka SVČ Inspiro

Foto: Josef Permedla

 

Další článek:
Předchozí článek: