O putovní pohár hejtmana JmK

O putovní pohár hejtmana JmK

Ve středu 3. dubna 2019 zorganizovalo Gymnázium Tišnov již 10. ročník turnaje ve florbalu „O putovní pohár hejtmana JmK“. Záštitu nad tímto turnajem převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Jihomoravský kraj také poskytl mimořádnou dotaci na dokrytí nákladů turnaje.

Turnaj byl zahájen slavnostním nástupem všech družstev a tanečním vystoupením dívek s obručí. Zúčastněné hráče a diváky přivítala ředitelka tišnovského gymnázia PhDr. Barbora Holubová. Všem sportovcům popřála čestnou hru, úspěchy v turnaji a radost ze sportovních výsledků.

Sportovního klání se zúčastnilo sedm družstev vybraných gymnázií okresů Jihomoravského kraje, která byla rozlosována do dvou skupin. Vítězem první skupiny se stalo brněnské Gymnázium tř. Kapitána Jaroše, na druhém místě skončilo Gymnázium Tišnov. V druhé skupině zvítězilo Gymnázium Blansko, na druhém místě se umístilo brněnské družstvo Gymnázia Křenová.

Semifinále se odehrávalo v napjaté atmosféře budoucích vítězů a družstva bojovala ze všech sil. O třetí a čtvrté místo se utkala družstva Gymnázia Křenová a Tišnov. Po nerozhodném výsledku, v prodloužení, zvítězilo Gymnázium Tišnov a obsadilo zaslouženě třetí místo v turnaji. O první a druhé místo v turnaji bojovala družstva Gymnázia Blansko a tř. Kapitána Jaroše. Opět se nastavovalo a po urputném boji zvítězilo Gymnázium tř. Kapitána Jaroše, jehož členové se stali novými držiteli putovního poháru.

Poháry vítězům, diplomy a upomínkové předměty věnované hejtmanem Jihomoravského kraje předala opět ředitelka tišnovského gymnázia.

Jubilejní 10. ročník přinesl bohaté sportovní zážitky a všechna družstva přislíbila účast v dalších ročnících turnaje.

Jana Wágnerová

Foto: archiv Gymnázia Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: