Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Ptát se můžete přes formulář na webu města (www.tisnov.cz/otazky-odpovedi) nebo písemně na korespondenční adresu redakce TN. S nejzajímavějšími příspěvky za celý měsíc pak seznámíme čtenáře Tišnovských novin právě zde.

Dobrý den, fasáda Hotelu Květnice byla krásně zrestaurována, ale hotel je zavřený. Kdy bude obnoven provoz a co jeho obnovení, předpokládám s jiným provozovatelem, brání? Náměstí bez hotelu a reprezentativní zahrádky bude náměstím bez života. Návštěvníky nezajímá, kdo hotel provozuje, hodnotí ji jako vizitku města. V tomto případě je to vizitka jak z absurdní divadelní hry. Krásný zevnějšek a za ním pusto a prázdno. Absurdní dojem završuje, že fasáda soutěží o nejlépe opravenou památku JM kraje (sic!). Nebo snad tato momentální vizitka města přece jen odráží současnou „vizi“ zastupitelstva? Miloš Sysel

Vážený pane Sysle, souhlasím s Vámi, že hotel na náměstí je vnímán jako vizitka města, a to jak návštěvníky, tak zcela jistě i obyvateli města. Ani mne netěší, že je momentálně jaksi „bez života“, pominu-li Infocentrum a veřejné toalety v suterénu. Jsem toho názoru, že ještě horší vizitkou města by byl škaredý zevnějšek a za ním pusto a prázdno. A proto je dobře, že se díky zvyšujícím se výdajům na opravy městského majetku vloni podařilo zrekonstruovat fasádu hotelu. Tato rekonstrukce navázala právě na přesun Infocentra z Jamborova domu. Také si přeji, aby nezůstalo jen u toho a smysluplně se pokračovalo s prostorami uvnitř – tedy restaurací a dalšími prostorami. Situace týkající se budoucího využití hotelu však byla a je bohužel komplikována dlouhodobou nájemní smlouvou (do r. 2026). Faktem je, že po skončení bývalého podnájemce se nájemci bohužel nepodařilo situaci uspokojivě vyřešit a zajistit provoz hotelu dle parametrů stanovených smlouvou. Od toho se odvíjí další kroky. Nájemce a město si na přelomu roku vyměnili výpovědi. Město si najalo externí právní zastoupení a vypovědělo smlouvu z důvodu nedodržení podmínek ze strany nájemce. Současně podalo námitky proti výpovědi nájemce a připravuje žalobu na neplatnost jeho výpovědi. Výpovědní doba u výpovědi ze strany města uplyne ve druhé polovině letošního roku. Aktuálně se tedy město zabývá budoucím využitím budovy hotelu. K tomu je třeba dodat, že přání, aby hotel fungoval jako před léty, je dnes velmi obtížně naplnitelné. Postupem času byly v Tišnově vybudovány jiné ubytovací kapacity (byť ne na náměstí), což je na jednu stranu jistě dobře. Na druhou stranu Tišnov není až tak turisticky atraktivní, aby mohl hotel prosperovat v celém rozsahu. Pokud jde o gastronomii, je zde rovněž mnoho zařízení, která se „perou“ o zákazníky a některá bojují o přežití. Této situaci zřejmě odpovídají i neadekvátní odezvy na v posledních dvou letech opakovaně vyhlášené záměry pronájmu hotelu učiněné po dohodě s nájemcem ze strany města. Děkuji za Váš dotaz, který je dobrou příležitostí blíže vysvětlit aktuální situaci ohledně Hotelu Květnice.
Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Dobrý den, bude letos otevřená Králova jeskyně? A kde se dá objednat vstup? Děkuji. Jitka Librová
Králova jeskyně bude otevřena veřejnosti tradičně pouze v jarním termínu burzy Minerál Tišnov, a to 27. dubna od 9 do 17 hod. a 28. dubna od 9 do 16 hod., bez objednávání vstupu.

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, zná někdo termín, kdy se bude měnit osvětlení na ulici Majorova? Děkuji za brzkou odpověď. Petr Doležal
Dobrý den, pane Doležale, rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Majorova a Dvořákova bude probíhat přibližně od května do začátku srpna. V první fázi bude položeno podzemní vedení. Stožáry se svítidly budou osazeny následně spolu s demolicí stávajících betonových sloupů nadzemního vedení nízkého napětí, na kterých jsou svítidla umístěna nyní. O přesných termínech zahájení prací budou občané předem informováni.
Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

V loňském roce městský úřad zabudoval dvě lavičky u stezky mezi zahradami rodinných domků a panelovými domy ulice Květnická. Byl by to velice záslužný počin, kdyby tyto lavičky byly umístěny u chodníku na ulici Květnická. Sídliště Květnice a penzion obývají v hojném počtu starší spoluobčané, kteří si při cestě z města domů rádi oddechnou na lavičce. Bohužel současné stanoviště vyhovuje především pochybným lidem, kteří v noci na lavičkách popíjejí alkohol a použité lahve a plechovky od piva, nedopalky a krabičky od cigaret pohazují kolem sebe na zem. Obyvatelům přilehlých bytových domů se už nechce uklízet nepořádek po těchto individuích. Poslední dobou převzali iniciativu někteří žáci ZŠ Komenského. Ráno si sednou na opěradlo lavičky, zablácené boty na sedadlo a kouří a plivou na sedadlo. Opravdu hnus. Po napomenutí jsem byl od těchto žáků poučen, že to není moje lavička a ať se starám o sebe. Byl bych velmi vděčen, kdyby lavičky byly přemístěny na vhodnější místo, protože takto slušným lidem nemohou sloužit! Ladislav Helan
Dobrý den pane Helane, Vámi zmiňované lavičky byly v minulém roce nainstalovány na opakovanou žádost místních obyvatel. Lavičky byly umístěny záměrně na tato místa, dál od silnice, do klidové zóny. Co se týče problémů s omladinou, na místě posílíme četnost kontrol strážníků Městské policie Tišnov, kteří situaci na místě budou monitorovat. Pokud budete sám svědkem znečišťování veřejného prostranství, obraťte se přímo na strážníky (tel. 603 577 252). Umístění laviček blíže k silnici se nebráníme. Můžeme se sejít a vše prokonzultovat na místě. V případě zájmu mne kontaktujte na e-mail: zaneta.krabkova@tisnov.cz nebo na tel. 549 439 862.
Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Více otázek a odpovědí najdete každý den na www.tisnov.cz/otazky-odpovedi.

Další článek:
Předchozí článek: