Tišnov, ne MOST!

Tišnov, ne MOST!

Co má společného setkání starosty města s představiteli neziskových organizací, veřejné projednání strategického plánu a rozhovor místostarosty města o zrušení vyhlášky o společném školském obvodu? Tyto události se nějakým způsobem týkají našeho města a mohly by proto občany zajímat. Informace o nich naleznete na internetových stránkách Místního občanského spolku Tišnováků (www.most-tisnov.cz). Na internetových stránkách města byste je hledali marně; rozhovor vyšel s týdenním zpožděním v Tišnovských novinách.

Co (mi) na tom vadí? Odhlédnu-li od toho, že bych informace o těchto událostech na internetových stránkách města očekával, spatřuji zásadní problém ve skutečnosti, že se všechny buď týkají veřejných peněz, nebo k jejich uhrazení došlo z veřejných peněz. Dále mi vadí nekritičnost dvou příspěvků na stránkách spolku MOST i samotného rozhovoru. Obávám se, že je to důsledek uveřejnění událostí na stránkách spolku MOST, který o sobě nebude psát nezaujatě. 

Setkání s představiteli neziskovek proběhlo v sále Městského kulturního střediska Tišnov a Jiří Dospíšil na něm vystupoval jako starosta města, nikoli jako předseda spolku MOST. Na setkání starosta informoval o změnách v dotačních titulech na rok 2019, tedy o veřejných penězích, o které mohou neziskovky žádat. Příspěvek na stránkách spolku MOST bohužel neuvádí, které neziskovky se setkání účastnily a zda starosta pozval všechny, nebo jen některé.

Strategický plán se rovněž pořizuje z veřejných peněz a k jeho veřejnému projednání došlo v režii a v budově města. Ani v tomto případě není příspěvek příliš konkrétní. Nezmiňuje se o průběhu projednání, které lze označit za bouřlivé. Jedna ze zastupitelek za spolek MOST kvůli tomu projednání označila za nepřínosné!

V rozhovoru ohledně zrušení vyhlášky místostarosta Sebera zdůvodňoval postoj města a vysvětloval, proč ke zrušení vyhlášky došlo. Rozhovor s místostarostou vedl pracovník kanceláře starosty. To, že tak nečinil v osobním volnu, ale v pracovní době, tedy opět za veřejné peníze, potvrzuje mimo jiné fakt, že stejný rozhovor v dubnovém čísle zveřejnily Tišnovské noviny. V rozhovoru místostarosta neobdržel žádnou nepříjemnou otázku – např. proč ke zrušení vyhlášky došlo měsíc před zápisem do škol, když údaje o počtu dětí měli zástupci města k dispozici již v září minulého roku.

Byl bych raději, pokud by o událostech informovaly webové stránky města. Nevadilo by mi, pokud by takovou informaci spolek MOST převzal a zveřejnil na svých internetových stránkách. Vadí mi, pokud obdobné články na webových stránkách města nejsou a občan musí navštívit webové stránky spolku MOST, nebo jsou zveřejněny později a město je tak od spolku MOST fakticky přebírá. V takovém případě nejde o nic jiného než o propagaci spolku MOST za veřejné peníze.

David Vávra

ilustrační foto

 

reakce místostarosty Martina Sebery na tento článek zde: http://tisnovskenoviny.cz/2019/05/31/pane-vavro-tady-most-seznamte-se/

 

 

Další článek:
Předchozí článek: