Podnikavost v ZŠ Deblín

Podnikavost v ZŠ Deblín

V letošním roce se škola v Deblíně cíleněji zaměřuje na rozvíjení podnikavosti žáků a na kariérové poradenství prostřednictvím mnoha aktivit a vlastně dlouhodobých plánů, které by se měly stát tradicí pro jednotlivé ročníky. Hledání a posilování silných stránek dítěte je důležitou součástí, ale chtěli bychom se zaměřit na konkrétní kroky v pomoci najít dětem (a celý život hledat) smysluplné uplatnění ve společnosti. Kariérová poradkyně Ing. Hana Šolcová zpracovává plán na mnoha úrovních, ať se jedná o kariérní portfolia žáků na druhém stupni nebo konkrétní projekty, proškolení pedagogů ve finanční gramotnosti, podnikavosti, ve vedení tříd v realizaci jejich vlastních nápadů – a to od vyjednávání se zastupiteli až po realizaci samotnou.

Zde popisuje pan učitel Mgr. Radovan Kolbaba jednu z aktivit v rámci projektu: Ve středu 3. dubna přijeli do školy lektoři z programu Finanční gramotnost do škol, kteří pro žáky 6. a 7. třídy připravili pětihodinový program na téma finance domácnosti. Šesťáci a sedmáci se rozdělili do skupin, vytvořili si profil domácnosti a jejich úkolem bylo sladit příjmy a výdaje tak, jak je to v dospělosti čeká. Ponořili se tedy do výběru nemovitostí, rozhodovali se, jak se budou dopravovat za prací a školou, do čeho investují svůj čas, peníze a energii. V rámci nepovinných kreativních úkolů vymýšleli, jací jsou členové jejich domácností, rýsovali půdorysy domů, kreslili osoby i majetek a došlo i na skládání básní. Přestože vypočítávání příjmů a především výdajů, domlouvání se, co nakoupit a čeho se vzdát i prezentování svých výsledků před ostatními dalo dětem zabrat, na konci si program pochvalovaly. A to ještě nevědí, jak se jim to jednou bude hodit…

Iveta Kosová

Foto: Radovan Kolbaba.

Další článek:
Předchozí článek: