V klubovně rozpohybovali mozkové závity

V klubovně rozpohybovali mozkové závity

Sobota 9. března byla pro Inspiro dnem, kdy se zapojilo do Evropského týdne mozků. Malí i velcí návštěvníci klubovny měli od 9 do 15 hodin možnost rozpohybovat své mozkové závity u mozkohraček. Vyzkoušeli na své hlavě neurotechnologie, při kterých trénovali pozornost i soustředění.

Lektorka mozku Eva Fruhwirtová na svých stránkách www.mindball.eu píše: „Mozek je jako sval. Stejně jako posilujeme tělo pro lepší fyzickou kondici, je potřeba trénovat mozek pro dobré mentální výkony. Tréninkem a učením vznikají v mozku nové neurony. Zlepšuje sekoncentrace, paměť, prostorová představivost, logika, verbální vyjadřování, kreativita, rychlost reakcí. Díky tréninku lépe zvládáme krizové situace, jsme odolnější vůči stresu a umíme efektivně relaxovat. Ukažme, že trénink mozku je zábava. Nadchněte se pro techniky, které prospívají paměti a koncentraci. Na přístroji mindballu, který umožní dát gól myšlenkou, vyhrává ten, kdo umí lépe ovládnout své mozkové vlny. Moderních hlavolamů a softwarů budete mít plnou hlavu.“

Sobotní mozkohernu navštívilo téměř 200 návštěvníků. V průběhu dne se střídali jednotlivci i celé rodiny. Mnozí zde strávili přes dvě hodiny svého volného času. Vlastní koncentrací ovládali létající míček na přístroji Mindflex, svůj postřeh v kombinaci s reakcí testovali na Sunballu a nově byla v mozkoherně vyzkoušena i nová aktivita, která měla za úkol vlastní myslí rozsvítit vánoční stromeček.

Naše mozkové závity rovněž ocenily chytré hry, hlavolamy, ale i neobyčejně obyčejné kostky, ze kterých vznikaly fantastické stavby. Mozkoherna bude mít v Inspiru jistě pokračování, o termínu se včas dozvíte. Děkujeme všem, kdo jste přišli a na vlastní hlavě zjistili, že trénink mozku není nuda.

FOTOSOUTĚŽ
Od 1. dubna do 31. července
K příležitosti 20. narozenin Inspira vypisujeme fotosoutěž na téma SVĚTLO. Světlo může být myšlenka i nápad. Světlo je v nás i kolem nás. Spousta světýlek a plamínků je v dětských očích. Dobré světlo je důležité pro každého fotografa. Soutěže se může zúčastnit každý občan z Tišnovska. Stačí se zaregistrovat a poslat 1–3 své fotografie. Uzávěrka soutěže je 31. 7. Vybrané fotografie budou vystaveny na podzimních oslavách a 20. září bude vyhlášení vítězů na narozeninách Inspira. Bližší informace a pravidla soutěže najdete na www.svcinspiro.cz/akce.

DEN ZEMĚ
pátek 5. dubna, 13.00–18.00, zahrada u Inspira
Od 14.00 do 18.00 budou pro veřejnost připraveny environmentální aktivity na téma VODA V KRAJINĚ. Zveme všechny příznivce přírody, aby nám pomohli osázet pod dohledem odborníka Stanislava Pařízka nově vzniklou Zelenou archu Inspira (venkovní učebna na zahradě a její přilehlé okolí). S sebou pracovní oblečení a chuť do práce.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ v Inspiru – pro rodiče a jejich děti
Dne 17. ledna se uskutečnil již druhý workshop pro veřejnost, resp. rodiče a jejich děti na téma Jak pomoci svému dítěti s volbou profese. Zaměřili jsme se na komunikaci mezi rodičem a dítětem, účastníci si vyzkoušeli, o čem a jak se spolu bavit, když se dítě rozhoduje „kam po základce“. Akce se vydařila a účastníci projevili zájem o pokračování a rozšíření některých témat ze setkání.
Ze zpětné vazby od účastníků…
„Pro mne byla akce přínosná v tom, že vím, že mám možnost jít za někým, kdo mi poradí a pomůže, kam a jak syna nasměrovat. Zároveň se chystám Vaše zkušenosti využít i pro sebe.“ (Ninel Litomiská)

„Velmi se mi líbila aktivita, která měla dceři ‚nabídnout můj úhel pohledu‘. Nebylo úplně jednoduché vyplnit dotazníček s otázkami jako Jaká jsou tři slova, která nejlépe vystihují Vaše dítě? či Jaké povolání by podle Vás k Vašemu dítěti sedělo?, ale vyplynula z toho řada i překvapujících informací. Máme teď o čem diskutovat. Určitě přijedeme i příště!“ (Gabriela Sedlářová s dcerou)

„Potěšilo mě, že Inspiro dává prostor kariérovému poradenství.“ (Jan Křehlík)

JAK POMOCI SVÉMU DÍTĚTI S VOLBOU PROFESE II bude dalším pokračováním kariérového poradenství.
16. dubna od 18.00 do 19.00 hodin v klubovně Inspira
Tentokrát si vyzkoušíte práci s kartičkami v poradenství, rozšíříte přehled o existujících profesích. Prozkoumáme náš rozhodovací proces i to, jak přistupujeme k plnění úkolů. Rodiče opět vítáni – s dětmi i bez. Přihlašování a případné dotazy na mail: karpor@svcinspiro.cz nebo petra.snepfenbergova@seznam.cz.

VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKY TÁBOR
18. dubna od 8.00 do 16.00 hodin, Inspiro, cena 300 Kč
Součástí je plnohodnotný oběd. Bližší informace a přihlášky: dklub@svcinspiro.cz do 16. dubna. Srdečně zveme děti na tradiční příměstský tábor konaný v čase velikonočních prázdnin pořádaný pod Dětským klubem. Děti se mohou těšit na dobrodružné hry v jarní přírodě a velikonoční tvoření. Společně si také upečeme tradiční velikonoční dobroty.

text i foto Monika Chlupová Fruhwirtová

Další článek:
Předchozí článek: