Přijímací řízení do Potůčku

Přijímací řízení do Potůčku

Také ve školním roce 2019/2020 nabídne Rodinné centrum Studánka ve spolupráci s městem Tišnovem a MAS Brána Vysočiny pro rodiče tišnovských dětí, které se nedostanou do školek, možnost umístit dítě do Dětské skupiny Potůček. Dětskou skupinu provozujeme od září 2018 v ulici Květnická 821 (v budově bývalé kliniky Logo a ještě dříve „staré“ Studánky).

Kapacita Potůčku je 23 míst, otevřeno je každý všední den včetně prázdnin od 6.30 do 16.30 hodin. Obědy jsou dováženy z MŠ U Humpolky, svačinky jsou připravovány přímo v dětské skupině. Děti mají k dispozici dvě zčásti propojené místnosti, oplocené venkovní hřiště, pečují o ně tři kvalifikované pečovatelky a o úklid a přípravu stravy se stará školnice.

Za pobyt dítěte v Potůčku rodiče hradí „stravovací příspěvek“ ve výši 1 500 korun měsíčně (tato částka bude v případě nemoci dítěte nevratná a nelze ji odečíst z daně z příjmu jako tzv. školkovné). Kromě celotýdenní docházky umožňujeme i docházku na 2 nebo 3 dny v týdnu. V tomto případě výše stravovacího příspěvku činí 1 200 korun za měsíc.

Při práci s dětmi Studánka vychází z principů, které uplatňuje v celé svojí činnosti – individuální přístup k dětem, bezpečné a laskavé prostředí. Pečovatelky pro děti zajistí pravidelný denní program vedoucí k jejich rozvoji a připravují pro děti věku přiměřené aktivity (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické). V Potůčku nabízíme dětem i montessori pomůcky a uplatňujeme prvky tohoto pedagogicko-výchovného směru.

Průběh přijímacího řízení
Přijímací řízení bude probíhat až po ukončení přijímacího řízení do tišnovských mateřských škol v době 3.–21. 6. 2019. Přednostně budou přijímány děti, které se nedostanou do školek a které dosáhnou věku 3 let do 30. 4. 2020. Rodiče nepřijatých dětí budou ze strany Rodinného centra Studánka kontaktováni ohledně zájmu o docházku do Dětské skupiny Potůček. Pro přijetí/nepřijetí dítěte bude rozhodující věk dítěte (starší děti budou mít přednost).

Aby mohlo být dítě do dětské skupiny přijato, doloží rodiče
následující dokumenty:
1. potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku (pokud svoji žádost do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nestáhli)
2. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (bude ke stažení na webu RC Studánka)
3. potvrzení o zaměstnání, podnikání, studiu nebo evidenci na ÚP u obou rodičů dítěte (na formuláři, který bude také ke stažení na webu RC Studánka)
4. potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pouze pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)

Následně podepíšeme smlouvu mezi Rodinným centrem Studánka a rodiči o zajištění péče o jejich dítě v dětské skupině Potůček. Bližší informace na webu www.studanka-tisnov.cz.

Případné dotazy ráda zodpoví manažerka dětské skupiny: Mgr. Kateřina Hromčíková (studanka.tisnov@gmail.com, 777 706 723).

 

Kateřina Hromčíková

Pečovatelky pro děti připravují různé aktivity, třeba i karneval. Foto: Eliška Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: