Pilotní projekt Bezpečný Tišnov

Pilotní projekt Bezpečný Tišnov

Město Tišnov bylo vybráno jako pilotní město pro unikátní projekt testování čidel z oblasti Internetu věcí (zkratka IoT, z anglického Internet Of Things).

Město plánuje s Českými Radiokomunikacemi instalaci antény pro zvýšení pokrytí signálu rádiové sítě LoRa, skrze kterou dokáží IoT čidla komunikovat. Tato bezdrátová síť zatím nemá celorepublikové pokrytí, ale Tišnov je jedním z měst, které díky iniciativě zástupců města pokrytí mít bude. Díky tomu se mohlo vedení města dohodnout s brněnskou firmou Senzoor na unikátním
projektu vývoje a testování čidel, jejichž smyslem bude dělat život Tišnováků zdravější a bezpečnější. „O možnostech Internetu věcí jsem již slyšel, ale nikde jsem se zatím nesetkal s jeho praktickým uplatněním v komunální sféře. Nabídka, aby se Tišnov stal pilotním městem, mne oslovila i proto, že jako partner můžeme ovlivňovat směrování projektu ku prospěchu našich občanů. Klademe si za cíl využít moderní technologie s rozumem a pro dobrou věc,“ říká o projektu starosta města Jiří Dospíšil.

Spolupráce odstartuje veřejnou prezentací společnosti Senzoor, na které budou představeny a diskutovány možnosti této inovativní technologie. První fáze programu zahrne demonstraci principů na již existujících čidlech. V další části bude představena řada konceptů, ze kterých Tišnováci mohou vybrat ty, které lze v pilotním projektu realizovat. Bude se jednat např. o bezpečnost a zdraví seniorů, kvalitu ovzduší v domácnostech, bezpečnost veřejných prostor a řadu dalších.

Co je Internet věcí?
IoT je nový trend v oblasti komunikace předmětů mezi sebou nebo s člověkem. Předmětem může být auto, okno, dveře, lednice apod. V předmětu musí být zabudována technologie, jež dokáže skrze bezdrátovou síť a datové úložiště komunikovat s jiným zařízením či uživatelem. Ze známějších technologií jsou to např. Wi-Fi, GPRS, GSM, 3/4G či RFID. Novým trendem je LPWAN síť, kterou využívá právě LoRa, provozovaná Českými Radiokomunikacemi.

Využití v domácnosti
Čidly lze kontrolovat a chránit velké množství vašich věcí. Např. vodní čidla dokáží informovat o úniku vody z poškozených přívodů nebo o přívalové vodě. Jiná zařízení mohou kontrolovat vniknutí či nežádoucí pohyb v prostoru. Vhodně nastavenou kontrolou chráníte nejen majetek, ale také osoby a jejich zdraví. Detektory kouře vás mohou včas zachránit před šířícím se ohněm. Dále je možné monitorovat nebezpečnou hladinu jedovatého oxidu uhelnatého, který může unikat ze starých kotlů či průtokových ohřívačů vody. Pomocí zařízení, která sledují polohu, lze předcházet situacím, kdy se ztratí nebo zraní osoby se sníženou orientací či pohyblivostí. V domácnosti využijete i čidla určená pro kontrolu a regulaci spotřeby energie u topení či vzduchotechniky, dálkové ovládání elektronických zařízení, jako jsou například žaluzie či spotřebiče v domácnosti, nebo pro kontrolu otevřených oken a dveří či hodnotných věcí.

Firma Senzoor uvádí nyní na trh dva produkty pro domácnost – pohybové a vodní čidlo. A Tišnováci mají možnost v rámci pilotního projektu pořídit si je za výrobní náklady. Sami můžete snadno zjistit, zda je tato nová technologie pro Vás zajímavá.

Zveme všechny občany na veřejnou praktickou prezentaci čidel spojenou s diskuzí o možnostech dalšího využití a širšího uplatnění patentované technologie pro potřeby města i domácností. Prezentace se koná 11. dubna 2019 v 18 hodin ve Velkém sále MěKS (pod kinem).

 

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto: archiv Senzoor

Další článek:
Předchozí článek: