Slavíme desáté výročí

Slavíme desáté výročí

Lesní rodinný klub na Tišnovsku letos slaví 10. výročí svého založení. Jeho provoz začal na podzim roku 2009 a byl inspirován lesními mateřskými školkami v zahraničí. Jedná se o nejdéle působící klub založený na principech lesních MŠ v České republice (spolu s  pražským DK Šárynka). Lesní rodinný klub na Tišnovsku je spoluzakladatelem Asociace lesních mateřských škol a stal se také předavatelem zkušeností a inspirace pro další vznikající LMŠ v Česku.

A protože klub slaví kulatiny, rozhodli jsme se pro oslavu formou Smyslůplného benefičního festivalu. Uskuteční se v sobotu 4. května od 13 hodin v prostorách Městského kulturního střediska Tišnov. Čeká nás odpoledne určené pro děti a rodiče, kterým zahrají svá představení Divadlo Radost a Divadlo Líšeň. V podvečer se můžeme těšit na vystoupení brněnského písničkáře hrajícího na violoncello Pavla Čadka, po němž zahraje brněnská rocková kapela Touchwood. Zazpívají i místní Vlaštovky, a opravdu takové, jaké neznáte! Nebude chybět doprovodný program pro děti s řadou dílniček a drobných her. Vstupenky můžete od 10. dubna zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru Tišnov.

Lesní rodinný klub na Tišnovsku nabízí výchovu a vzdělávání dětem od 3 do 7 let z Tišnova a okolí. Nedílnou součástí klubu jsou však celé rodiny. Klub mohou navštěvovat spolu s dětmi i rodiče, sourozenci, prarodiče. Rodiče se také podílí velkou měrou na provozu klubu. Za 10 let jej pravidelně navštěvovalo přes 300 dětí, k tomu přibližně dalších 300 dětí se zúčastnilo táborů pořádaných klubem. Za 10 let klub uspořádal okolo 50 akcí pro rodiny, několik odborných přednášek o výchově, vzdělávání a rodičovství. Momentálně klub navštěvuje téměř 40 dětí v pravidelném provozu od 8 do 16 hodin. Každý den můžete v klubu potkat okolo 20 dětí, které dnem provádí až tři průvodci a dobrovolnice z Itálie či dobrovolník ze Španělska. Rodinám s mladšími dětmi je otevřena skupinka pro rodiče s dětmi, jež se letos setkávají spolu s průvodkyní na nepravidelných schůzkách. Pro mnohé děti je lesní klub prvním místem kontaktu se svými vrstevníky, zároveň vznikají nová přátelství mezi rodinami.

Jedním z hlavních cílů klubu je umožnit docházku co nejvíce dětem. Snažíme se, aby příspěvek za docházku by dostupný co nejvíce rodinám. To je však možné pouze díky podpoře v nejrůznějších podobách. V průběhu roku se o provoz klubu starají zčásti rodiče, např. zajišťují obědy, dřevo na topení, podílí se na opravářských a drobných řemeslných pracích, zajišťují úklid zázemí, podílí se na pořádání akcí pro rodiny. Nepostradatelným podporovatelem je město Tišnov a Jihomoravský kraj. Několikrát klubu pomohl benefičními představeními herec Jaroslav Dušek, benefičními přednáškami zážitkový pedagog a spisovatel Petr Kubala, intuitivní pedagog Peter Živý a psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Taťjana Horká. Finančně podpořila klub řada firem a dalších subjektů. Všem podporovatelům patří veliké díky! Bez jejich podpory by klub nemohl v této podobě fungovat.

Místo provozu klubu se za deset let několikrát změnilo. Vše začalo na pronajaté louce v Pejškově, pak se klub přestěhoval do Heroltic, následovalo Předklášteří, Brusná a nyní již třetím rokem působí v Lomničce. Samotné zázemí se také měnilo. V Pejškově se rodiče a děti scházeli v teepee, v Předklášteří v pronajaté chatě a teepee, v Brusné k teepee přibyla i zděná místnost, která byla součástí  rodinného domu. V současnosti díky dotaci Ministerstva životního prostředí sídlí klub v jedinečné jurtě svého druhu, upravené právě pro potřeby takového klubu.

A proč vlastně klub vznikl? „Chyběla mi přirozenější návaznost přechodu dítěte z rodiny k většímu společenství. Když měl nejstarší syn tři roky, zůstávala jsem doma s jeho mladším bráškou. Nebylo třeba, aby chodil pravidelně do školky, ale aby se postupně a přirozeně učil v kolektivu dalších dětí. Zároveň mne lákalo společné a smysluplné trávení času venku, objevování nových míst a zákoutí, stejně jako praktikování respektujících přístupů k dětem a výchově,“ uvedla zakladatelka Karolína Jandová. „Chtěli jsme školku pro naše děti. S individuálním, respektujícím, přirozeně rozvíjejícím přístupem a na čerstvém vzduchu,“ doplnila průvodkyně Magda Švecová.

Chcete se o klubu dozvědět více? Přijďte při příležitosti Mezinárodního dne lesních mateřských škol na den otevřených dveří do aktuálního zázemí (Lomnička 101). Nebo sledujte naše stránky: http://lesniklub.tisnovsko.eu, FB profil: www.facebook.com/LesniRodinnyKlubNaTisnovsku nebo kontaktujte koordinátorku klubu: nesporova.adela@gmail.com.

Adéla Nešporová, koordinátorka klubu

Další článek:
Předchozí článek: