Zastupitelé zrušili vyhlášku o školských obvodech

Zastupitelé zrušili vyhlášku o školských obvodech

Nárůst počtu obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov donutil zastupitele města ke kroku, kterým museli zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky tišnovských dětí. Blíže jsem si o této problematice povídal s Martinem Seberou, místostarostou pro školství.

Jakou vyhlášku město zrušilo na zasedání zastupitelstva dne 11. 3. 2019?
Zastupitelé zrušili vyhlášku o školských obvodech. Je to dva roky stará vyhláška, kterou Tišnov nabídl okolním obcím na dobu neurčitou garanci míst v tišnovských základních školách. Smlouvu lze kdykoliv vypovědět a to se stalo na posledním zasedání zastupitelstva. Situaci v počtu dětí v Tišnově a okolí ve vztahu ke kapacitám tišnovských základních škol bedlivě sledujeme již mnoho let a letos poprvé jsme museli sáhnout k opatření, které reaguje na nepoměr mezi možnostmi tišnovských škol a poptávkou. Pokud by vyhláška zůstala v platnosti, pak by tišnovské děti neměly přednost před dětmi z okolních obcí zahrnutých do rušeného školského obvodu. Mohlo by se nám pak stát, že bychom museli do tišnovských škol přednostně přijmout netišnováky, zatímco tišnovské děti by musely hledat volné místo jinde.

Co je příčinou? Reaguje Tišnov na zvýšený počet dětí?
Příčinou je výrazný nárůst počtu obyvatel v ORP Tišnov a nemožnost přesného výpočtu dětí hlásících se do škol. Známe počty narozených dětí v jednotlivých obcích, víme počty dětí ve školkách, také kolik dětí odchází z 9. tříd. Neumíme ale za a) odhadnout počty a strukturu přistěhovaných, za b) až do 1. září neznáme počty odkladů, neumíme tím odhadnout ani počet dětí s podpůrnými opatřeními v rámci inkluze (za každé dítě s podpůrným opatřením se snižuje kapacita o dva žáky. Už nyní máme v tišnovských školách přes 150 dětí s podpůrnými opatřeními a přes 50 dětí s podpůrným opatřením 3. stupně).

Tišnovu se podařilo během posledních pěti let výrazně zvýšit kapacitu základních škol (nástavba na ZŠ nám. 28. října a navýšení o 180 míst, z 850 na 1 030 žáků. Kapacitu ZŠ Smíškova jsme zvýšili o 80 míst, z 520 na 600 žáků). Od roku 2014 podporujeme komunitní školu ZaHRAda, která má nyní kapacitu 70 dětí a je nám též nápomocna. I tak to stále nestačí aktuálnímu růstu demografické křivky dětí v Tišnově a jeho okolí.

Jak se Tišnov vyrovná se školskou turistikou?
Trvalé bydliště a jeho účelové přehlašování jsou problém obtížně řešitelný. Dá se říci, že to je obcházení zákona i zneužití práva. Krok je to ale legální, změna trvalého bydliště není nic jiného než evidenční úkon, na který se nabalují další souvislosti. Jednou z nich je tvorba školských obvodů a garance místa ve školách. Změnu trvalého bydliště nemůžeme zakázat. Účelovost můžeme s větší či menší úspěšností prokázat a budeme se muset tímto zabývat. Vzorem nám bude postup pardubického magistrátu, kde v kritériích pro přijetí do škol mají bod „Doložením užívacího práva zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte“. Po dvouletém používání tohoto kritéria úředníci pardubického magistrátu konstatují snížení počtu školní turistiky. Je to tedy jedna z možností, kterou se vydáme.

Jaké je řešení pro tento a příští rok?
Analýzu jsme dokončili v lednu tohoto roku a v únoru jsme oznámili starostům okolních obcí, že již nejsme schopni garantovat volná místa. Nic to nemění na situaci, že se tyto děti mohou do Tišnova hlásit a budou přijímány, ale jen do naplnění kapacity škol. Hned po zápisu (pátek 12. 4. 2019) do tišnovských škol vyhodnotíme přesná čísla a navrhneme taková řešení, abychom maximálně eliminovali dopad zrušení vyhlášky a mohli jsme kromě tišnovských dětí přijmout i maximum počtu dětí z okolí. Zároveň je s tímto krokem spojeno jednání s okolními obcemi, neboť Tišnov již není schopen absorbovat zájem dětí a bez spolupráce s okolními obcemi a okolními školami to ani možné nebude. Nabízí se hned několik kroků (např. změny spádových obvodů, dostavba škol v okolí) více či méně populárních, více či méně komfortních pro děti, jejich rodiče a učitele. Jednotlivá řešení se liší též finanční a časovou náročností a také celkovou udržitelností. Uvidíme, co jednání přinesou.

Podstatou zrušení vyhlášky a všech následných kroků je naše neochvějné přesvědčení, že tišnovské děti mají mít přednostní nárok dostat se do tišnovských škol…

 

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Na fotografii Martin Sebera, tišnovský místostarosta pro školství

 

Další článek:
Předchozí článek: