Kontejnery na separované druhy odpadu

Kontejnery na separované druhy odpadu

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Tišnovsko získalo v rámci vyhlášené výzvy č. 69 OPŽP v roce 2018 dotaci na projekt s názvem: „DSO Tišnovsko – kontejnery na separované druhy odpadu“. Předmětem je rozšíření systému sběrné sítě o kontejnery pro plast, papír a kov umístěné na sběrná místa. Část jedné obce bude vybavena velkoobjemovými kontejnery, v některých obcích bude rozšířen systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.

Koncem roku 2018 bylo realizováno výběrové řízení na VZMR, která byla rozdělena na tři části. Dodavatelem 1. části projektu, dodávky 47 ks kontejnerů o objemu 1 100 l s horním výsypem a 1 ks kontejneru o objemu 1 100 l s horním výsypem se stala firma MEVA-BRNO, s. r. o. Dodavatelem 2. části projektu, dodávky 3 ks velkoobjemových kontejnerů otevřených o objemu 3 m3, 16 ks velkoobjemových kontejnerů otevřených o objemu 12 m3, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 15 m3 s odklopnou střechou, 3 ks velkoobjemového kontejneru otevřeného o objemu 16 m3, 4 ks velkoobjemového kontejneru – otevřeného o objemu 20 m3, se stala firma KOVOVK kontejnery, s. r. o., z Jeseníků. Dodavatelem štěpkovače pro městys Nedvědice je firma TLAMKA, s. r. o.

Celkové způsobilé výdaje na realizaci projektu byly po ukončení veřejné zakázky ve výši 2 314 125 korun. Dotace EU představuje 85 % z celkových nákladů. Začátkem března byly všechny kontejnery a štěpkovač předány na domluvená místa podpořeným obcím, kterými jsou Štěpánovice, Vohančice, Nedvědice, Doubravník, Tišnovská Nová Ves, Sentice, Běleč, Březina, Vratislávka, Horní Loučky, Řikonín, Lubné, Malhostovice, Heroltice, Níhov, Dolní Loučky a Železné.

Jsme velice rádi, že se nám těmito projekty i nadále daří podporovat členské obce a zkvalitňovat jejich každodenní nakládání s odpady.

Miriam Jedličková

Foto: archiv DSO Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: