I muzea mají narozeniny

I muzea mají narozeniny

Podhorácké muzeum v Předklášteří, významná součást Muzea Brněnska, slaví v červnu devadesátku. Pro člověka velmi požehnaný věk, pro muzeum příležitost k bilancování. Bilancování muzea, v jehož osudech se velmi přesně otiskla historie našeho státu. Střídala se období nadšení, usilovné práce a rozkvětu s dobami stagnace, přímého řízení činnosti, a dokonce zmaru. Nicméně muzejnické budování mostů mezi dávnými časy a přítomností navozuje mnohdy cestu do budoucnosti. Jedinečnou možností muzeí je sběr historických památek ve formě materiální (předměty), dokumentární (fotografie, rukopisy, vzpomínky pamětníků) a umělecké, kdy všechny tyto složky ve vzájemném propojení ukazují způsob života. Samozřejmostí pro nakládání se součástmi muzejních sbírek je jejich ošetřování, uložení a vystavování.

Kromě pěti stálých expozic se koná v muzeu každoročně nejméně pět krátkodobých výstav nejrůznějšího zaměření vycházejících z dlouhodobého výstavního plánu. Celkový obraz prezentace před veřejností a médii doplňují komponované programy, akce pro děti, adventní setkání a zapojení do programu Muzejních nocí. V neposlední řadě je to i podíl muzea jako celku (nebo konkrétních pracovníků) na kulturních akcích a projektech v městě Tišnově, v dalších obcích a městysech. Méně viditelné okem návštěvníka jsou odborné semináře k tématům některých mimořádně významných výstav, spolupráce s institucemi v regionu, ale i celostátními, a práce např. s badateli. Podhorácké muzeum v areálu kláštera Porta coeli dnes patří mezi středně velká vlastivědná muzea a je uznávaným kulturně vzdělávacím centrem.

Letošní devadesáté výročí vzpomenou muzejníci celou řadou akcí v průběhu roku. V hlavní sezóně se budou konat výstavy Cesty do pravěku a Co všechno je muzeum, všichni čtyři odborní pracovníci a archeoložka představí postupně své projekty, proběhnou přednášky, besedy a setkání. Každého 29. v měsíci bude vstup do muzea zdarma, vyjde-li toto datum na pondělí, pak v neděli.

Aktuálně je možno do 10. března navštívit úspěšnou výstavu Život v měšťanské domácnosti po první světové válce, výstavu Tajemný les (práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Tišnov), dále stálé muzejní expozice (Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století, Dějiny a současnost kláštera Porta coeli, Mineralogický systém a paleontologie, Minerály Tišnovska). Volný vstup bude v pátek 29. března.

Irena Ochrymčuková

Podhorácké muzeum v Předklášteří, významná součást Muzea Brněnska, slaví v červnu devadesátku. Foto: archiv Podhoráckého muzea, Hana Fadingerová

Další článek:
Předchozí článek: