Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice Pracovník/pracovnice organizační složky Úklid a údržba města

Správce sportovišť města

Stručný popis pracovní pozice:

  • Sezónní správce sportovišť, tj. zajištění provozu a údržby areálu koupaliště a kluziště,
  • opravy a údržba majetku města.

Požadavky:

  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem,
  • zkušenosti s údržbářskými, vodoinstalatérskými, popř. zednickými pracemi,
  • samostatnost, spolehlivost, schopnost jednat s lidmi,
  • řidičský průkaz sk. B,
  • dobrý zdravotní stav,
  • nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 22. 3. 2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 22.3.2019 – do 13:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Správce sportovišť – NEOTVÍRAT“.

–          V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis a telefonní spojení.

–          K přihlášce připojte strukturovaný životopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–          Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: