Pojďme k srdíčku

Pojďme k srdíčku

Dovolte, abych Vás jménem vedení našeho města i jménem svým co nejsrdečněji pozval na otevření přírodní cesty na úpatí Květnice, kterou připravujeme k výročí narození našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, a to 7. 3. 2019 v 17 hodin.

Pro mě osobně je to velmi radostná událost, která mě vrací do dětství, kdy jsme od jara do podzimu trávili čas hraním, lezením a proháněním se po skalách na Květnici nad městem, kde díky jihozápadní orientaci bylo vždy velmi časně z jara už teplo, které zvyšovalo naši aktivitu ke hrám, a někdy i k nepřítomnosti ve škole. Zub času se podepsal tím, že náletové keře a rostliny přerostly tak mocně, že skoro zmizely travnaté paloučky, na kterých jsme lehávali, a cestičky zarostly tolik, že se nedalo skoro ani projít, aby Vás nešlehaly větve do obličeje. Za mého mládí bylo na skále namalované červenou barvou asi metrové srdíčko a uprostřed velký nápis TGM. Každý rok nějaký dobrák barvu obnovil a lidé k srdíčku nosili svíčky, ať už k úmrtí, nebo narození pana prezidenta. Přesto, že doba symbolům první republiky moc nepřála, srdíčko stále zůstávalo, až časem úplně zarostlo křovím. Ubíhaly roky, i když jsem bydlel jinde, vracel jsem se k srdíčku pro vzpomínky, ale už jsem ho v zarostlém křoví nenašel. Postupně zarůstající travnaté palouky se staly rájem venčení a volně pobíhajících psů, lidé tam pomalu přestali chodit. Když se začal budovat městský park, napadlo mě, že je tady skvělá příležitost dohodnout se s městem na vybudování cesty okolo Květnice a obnovení prostředí tak, jak jsem si ho pamatoval z mládí. Vzniklo by místo, které by bylo protiváhou udržovaného parku a umožnilo by občanům být za pár minut v krásné přírodě. Pan starosta se po procházce se mnou s mojí myšlenkou ztotožnil. Od té doby se podél cesty s menšími i většími přestávkami pracovalo na odstranění náletových dřevin. Do skály bylo vytesáno srdíčko, kovář vytvořil písmena TGM, která jsme do něj vsadili tak, jak jsem si je pamatoval z mládí. Pro ty, kteří nevědí, kde se stezka nachází, vedou k ní dvě cestičky, a to z ulice Dvořáčkova nebo nad novou školou.

Jak jsem uváděl v Tišnovských novinách v č. 1, chystáme se rozšířit v letních měsících provozní dobu na Zahrádce U Palce. Otevřeme vždy vstup z ulice Jungmannova a z Květnice s možností občerstvení a posezení na terasovité zahradě. K dispozici bude lidem nově vybudované WC. U příležitosti otevření se Vás chystám s kamarády drobně pohostit a zároveň si u srdíčka zazpívat národní písničky, které měl Masaryk rád. Na závěr mě napadla ještě jedna myšlenka. Chceme-li něco hezkého ve městě vybudovat, tak pro to udělejme v prvé řadě něco sami. Já jsem to vyzkoušel a na výsledek se přijďte podívat. Jste srdečně vítáni.

Text i foto Miroslav Navrátil

Další článek:
Předchozí článek: