Březnové kalendárium Tišnovska

Březnové kalendárium Tišnovska

1. BŘEZNA – PŘED 25 LETY
V úterý 1. března 1994 byla fakticky obnovena činnost firmy Brabec & spol., sídlící v té době v Brněnské ulici č. p. 276. Společnost s ručením omezeným téhož jména byla do obchodního rejstříku zapsána 5. srpna 1993 a navázala na někdejší „První tišnovskou parní pilu a továrnu na technické zpracování dřeva“ Jana Brabce, která byla uvedena do provozu již v roce 1898. V dobách socialismu byla pila součástí několika národních podniků, naposledy pak Jihomoravských dřevařských závodů. Od 16. března 1999 nese firma název Tišnovská dřevovýroba s. r. o., má oficiální sídlo na Ostrovci, nicméně hlavní výroba se odehrává v Borači.

1. BŘEZNA – PŘED 20 LETY
V pondělí 1. března 1999 udělilo ministerstvo školství po více než roční snaze města souhlas se zřízením Domu dětí a mládeže v Tišnově, který pak zahájil činnost 1. září téhož roku, a to nejprve v bývalém bytě školníka ZŠ v Riegrově ulici nedaleko objektu někdejší hasičky, kam se po čase přemístil a rozšířil. Jeho programem se staly jak pravidelné schůzky zájmových kroužků a skupin, tak také jednorázové exkurze, přednášky či besedy a prázdninové akce v podobě táborů, zájezdů či odborných soustředění. „Domeček“, jak se mu brzy přezdívalo, se později s účinností od 1. 5. 2015 přejmenoval na Inspiro – středisko volného času Tišnov a je příspěvkovou organizací města.

5. BŘEZNA – PŘED 145 LETY
Ve čtvrtek 5. března 1874 se v Lomnici nad Popelkou narodil Hynek Bím, pozdější sběratel lidových písní, který v poslední fázi svého života trvale pobýval v Tišnově. Psali jsme o něm již v prosincovém čísle v souvislosti s výročím jeho úmrtí (30. prosince 1958).

6. BŘEZNA – PŘED 110 LETY
V sobotu 6. března 1909 se v nedaleké Nedvědici narodil Bedřich Vala. Vystudoval učitelský ústav v Modre na Slovensku, souběžně s pedagogickou dráhou se stal i uznávaným malířem. V roce 1943 jej jako hostujícího člena přijal do svých řad Spolek výtvarných umělců moravskoslezských. V poválečných letech se aktivně zúčastňoval výtvarného života v Tišnově, kde učil na základní škole a bydlel v Neumannově ulici. Stal se také spoluautorem plakátu k oslavám 700 let města v roce 1959. Hlavní náplní jeho tvorby byly krajiny, zobrazoval nejen místa z okolí svého působení, ale také především Jeseníky a moře v Bulharsku. Zemřel 19. září 1982.

8. BŘEZNA – PŘED 140 LETY
V sobotu 8. března 1879 se v učitelské rodině v Tišnově na Brněnské ulici narodil Bedřich Macků. Vysokou školu vystudoval ve Vídni, kde se jako třicetiletý habilitoval v oboru experimentální fyzika, v roce 1913 se stal profesorem na brněnské české technice. Jeho nejznámější odbornou prací byly Základy praktické fyziky napsané s kolegy Vladimírem Novákem a Františkem Nachtikalem. Později se podílel na budování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Po vyhlášení Československa se výrazně angažoval v politice za národní socialisty. V roce 1920 se stal nejprve náměstkem
brněnského starosty Karla Vaňka, a když ten podal v prosinci téhož roku demisi, nastoupil Macků na jeho místo. Ve funkci podporoval především bytovou výstavbu a budování elektrického osvětlení v brněnských předměstích. Vedl Brno až do roku 1925, kdy byl zvolen senátorem Národního shromáždění. Zemřel 14. srpna 1929. Dne 9. září 1947 mu byl in memoriam udělen titul čestný občan Brna.

13. BŘEZNA – PŘED 210 LETY
V pondělí 13. března 1809 se uskutečnila na tišnovském rynku vojenská přehlídka („mustruňk“) zemské domobrany jako akt protinapoleonského státního vlastenectví. Kromě místních se tu sešli muži z panství lomnického, lysického, černohorského, kunštátského a pernštejnského. Druhý den pak následovala společná slavnostní přísaha v bývalém klášterním kostele. Události podrobně popisuje Pamětní knížka měšťana Petra Svobody z Tišnova.

18. BŘEZNA – PŘED 45 LETY
V pondělí 18. března 1974 byla otevřena nová samoobsluha v sídlišti U Humpolky. Tišnovský kulturní zpravodaj k tomu v květnu téhož roku napsal: „Kolektiv prodavaček a učnic v čele s vedoucí s. K. Havlátovou se snaží, aby se tu kupující cítili co nejspokojeněji. Prodejna je vybavena nejmodernějším zařízením. Škoda, že zatím v obsluhovaném úseku chybí nářezový stroj a že nový německý stroj na zmrzlinu má často poruchy.“ O necelé tři týdny dříve, v pátek 1. března 1974, tu byl v sousedství slavnostně zahájen také provoz v nově adaptované restauraci Na Humpolce.

22. BŘEZNA – PŘED 85 LETY
Ve čtvrtek 22. března 1934 byl v Tišnově založen Spolek zahrádkářů a přátel přírody. Ustavující členské schůzi předcházela přesně o měsíc dříve propagační přednáška zahradníka zemědělské školy Jana Mlčocha na téma Pěstitelé a škůdcové zahrádek, po níž se přítomní dohodli na vytvoření přípravného výboru. Spolek byl následně založen v sále živnostenské školy za účasti téměř 100 osob, z nichž 46 jich ihned potvrdilo i členství. Prvním
zakládajícím členem byl jmenován emeritní řídící učitel Jan Senz, který při vstupu daroval 100 korun a stal se pak pokladníkem spolku. Předsedou byl jmenován profesor Jan Kosík. Většina schůzí výboru se konávala v prostorách hotelu Franke, nejdéle sloužícím předsedou byl Bohumil Křivan, který vedl organizaci v letech 1940 až 1976. Přímým následníkem někdejšího spolku je současná tišnovská základní organizace Českého zahrádkářského svazu, která dnes vykazuje 194 členů a dvě zahrádkářské kolonie se 102 zahrádkami. Od roku 1973 provozuje lisovnu ovoce ve vlastní budově ve Wagnerově ulici.

26. BŘEZNA – PŘED 70 LETY
V sobotu 26. března 1949 nastoupili ke svému prvnímu reprezentačnímu startu za hokejový tým ČSR hned dva tišnovští odchovanci, brankář Jan Richter a útočník Jan Vala. Českoslovenští hokejisté byli v té době úřadujícími mistry světa a ve vítězném brněnském utkání proti Polsku (7:2) zkoušeli několik nových hráčů. Tým nastoupil v sestavě: Richter – Trousílek, Hainý, Kobranov – Roziňák, Zábrodský, Konopásek – Vala, Pilnáček, Vl. Bubník – Vejmola, Tesařík. V té době teprve 21letý Vala (narozen 6. března 1928 v Předklášteří) pak odehrál za reprezentaci ještě jedno utkání, a to 16. prosince
1950 opět v Brně proti Finsku (7:0), kdy dokonce vstřelil dvě branky. O pět let starší Richter měl v dresu se lvíčkem kariéru o poznání bohatější, v letech 1952 až 1954 startoval dokonce na mistrovstvích světa i olympijských hrách v Oslu.

30. BŘEZNA – PŘED 95 LETY
V neděli 30. března 1924 byl v Tišnově proveden u příležitosti oslavy stých narozenin autora klavírní koncert ze skladeb Bedřicha Smetany v provedení profesora brněnské konzervatoře Jaroslava Kvapila (nezaměňovat s naším čestným občanem téhož jména i příjmení). Akce byla součástí velkolepých oslav skladatelova jubilea, které probíhaly nejen přímo v Tišnově, kde je řídil speciálně sestavený výbor, ale také ve všech větších obcích okresu.

 

Václav Seyfert

Mladičký Jan Vala (třetí zprava) v době svých tišnovských hokejových začátků s tehdejšími spoluhráči. Foto: archiv tišnovského hokeje

Další článek:
Předchozí článek: