Adaptace Tišnova na klimatické změny

Adaptace Tišnova na klimatické změny

V úterý 29. ledna proběhl úvodní diskuzní večer s tématem „Co se děje kolem nás? Jaká je situace na Tišnovsku?“ V první části večera jsme se společně zabývali základní terminologií používanou v rámci tématu klimatické změny a tématy vývoje klimatu na Zemi od prehistorických dob až po současnost. Podrobněji jsme se věnovali vývoji teplot v minulém století a v posledních čtyřech letech. Prodiskutovali jsme problematiku různých způsobů získávání dat o klimatu a jeho změnách. Zmínili jsme polemiku mezi zastánci antropogenní (člověkem zaviněné) změně a zastánci názoru, že změna klimatu je člověkem jen málo, nebo vůbec zaviněna. Objasnili jsme si vzájemný vztah mezi množstvím srážek a teplotou v charakteristice středoevropského klimatu. V diskuzi zazněly i málo známé informace o plánovaném úložišti jaderného odpadu nedaleko Tišnova.

V druhé části večera jsme společně zhodnotili současnou situaci na Tišnovsku, stav vody ve vírské přehradě, problémy s vodou, které již nastaly, nebo mohou nastat. Dotkli jsme se i tématu čistoty ovzduší v Tišnově.

Setkání bylo nabito informacemi, tedy není divu, že z diskuze vzešly i další otázky. Na některé z nich si zkusíme odpovědět v dalším setkání ve středu 27. února v 17.00 hodin v přednáškové místnosti ve správě školy Zahrada, Bezručova 21, Tišnov (vchod ze dvorku z Riegrovy ulice). Základním tématem bude „Zeleň a klimatické změny“. Položíme si otázky: Jak reaguje zeleň na klimatické změny? Jakým rostlinám vyhovuje současné počasí? Může zeleň zmírnit změny klimatu? V jakém stavu jsou lesy na Tišnovsku? Jak město může zmírnit klimatickou změnu?

Přijďte se podělit o svůj pohled či zkušenost. Setkáním provede Hana Ondrušková. Další informace na stránkách strany Zelených a Ekoporadny Tišnovsko.

Jan Křehlík

Foto: Zdeňka Dohnálková

Další článek:
Předchozí článek: