Teplu se nevyhne zdražení

Teplu se nevyhne zdražení

Vážení občané, letošní rok 2019 lze z pohledu cen energií považovat za nepříznivý. Ceny všech energií rostou. Například zemní plyn vzrostl za poslední
půlrok zhruba o čtvrtinu. Týká se to i Centrálního zásobování teplem (CZT), který v Tišnově provozuje společnost Teplo T.

Rok 2018 byl z pohledu vzájemného vztahu mezi městem a Teplem T přelomový. Původní smlouva z roku 2002 byla nahrazena novým smluvním vztahem. Vznikl ucelený a jednotný systém CZT, což považujeme za vhodný předpoklad pro zajištění kvality poskytované služby a ceny. Změnila se i role města ve smluvním vztahu, město posílilo svou úlohu oproti smluvnímu vztahu z roku 2002. Máme definovaný nový systém kontroly i systém sankcí, které v minulosti nebyly. Využíváme i odbornou službu energetického managementu, která nám poskytuje odborné zázemí v oblasti energetiky.

Co se týká cenotvorby, výsledná průměrná cena tepla se skládá z fixních nákladů na provoz služby a z proměnných nákladů (energií potřebných k výrobě
a distribuci tepla – zemní plyn, elektřina a voda). Od roku 2018 sledujeme společně s Teplem T meziroční vývoj fixních nákladů v systému CZT, které tvoří zejména náklady na opravy, mzdy, odpisy, režie a úroky. Oproti roku 2018 se kapitola fixních nákladů zmenšuje z 10,3 milionu korun na 9,5 milionu korun, tedy o 7,7 %. I proto bude celkový dopad nepříznivého vývoje cen vstupních energií na celkovou cenu tepla mírnější. V roce 2018 skončila jednotková cena tepla na hodnotě 591,15 korun za gigajoul (GJ). Na další rok je kalkulována cena na 649,21 korun/GJ. Pokud to shrnu: i přes 25% nárůst ceny plynu bude konečná cena tepla růst o cca 9 %.

Na tomto místě je potřeba sledovat a zajímat se i o další možnosti snižování cen. Na jedné straně jsou to technologické změny z pohledu výrobce tepla. Zde má město od provozovatele k dispozici odpisový plán, fakticky tedy přehled ekonomického dopadu plánovaných investic. Na druhou stranu i odběratelé, typicky společenství vlastníků jednotek (SVJ), mají možnosti realizovat mnohá úsporná opatření, od rekonstrukce domovních rozvodů až po výměnu oken a zateplení.

Martin Sebera, místostarosta Tišnova

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: