Průvodce komisemi a výbory města: úvodní část

Průvodce komisemi a výbory města: úvodní část

Znáte dobře všechny orgány městské samosprávy? Víte, jaký je rozdíl mezi komisemi a výbory a jaké jsou vlastně jejich pravomoci a náplň práce? Aniž bychom vás chtěli podceňovat, určitě neuděláme chybu, když se této tematice budeme v několika následujících číslech Tišnovských novin podrobněji věnovat. V dnešní úvodní části našeho průvodce se podíváme na některé zásadní články ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a doplníme je grafickým znázorněním struktury městské samosprávy, od příštího čísla se pak začnou postupně představovat jednotlivé odborné komise a výbory.

Z každých komunálních voleb (jejich oficiální název je „volby do zastupitelstev obcí“), které se konají vždy jednou za čtyři roky, vzejde městské zastupitelstvo v počtu, který je rámcově dán § 68 citovaného zákona a upřesněn rozhodnutím předchozího zastupitelstva nejpozději 85 dnů před konáním voleb (pokud tak není učiněno, počet zastupitelů se nemění oproti předchozímu volebnímu období). V příslušném paragrafu je uvedeno, že u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 3 až 10 tisíc, kam spadá i Tišnov, se počet členů zastupitelstva musí pohybovat mezi 11 až 25. Počet členů bývá téměř zásadně lichý, přestože tuto povinnost zákon nestanovuje. V prvních komunálních volbách po listopadové změně režimu se v roce 1990 volilo v Tišnově ještě do 21členného zastupitelstva, od roku 1994 máme pravidelně v zastupitelstvu 15 členů. Jedná se o poměrně nízký počet, který bezesporu zaručuje větší dělnost tohoto orgánu, nicméně v okolí Tišnova se ve srovnatelně velkých městech téměř všude rozhodli pro větší počty zastupitelů. Kuřim jich má pro zajímavost 17, Šlapanice 21 a Nové Město na Moravě nebo Bystřice nad Pernštejnem dokonce 23.

Výkonným orgánem města je rada, jejíž členové jsou voleni z řad zastupitelů. Na rozdíl od zastupitelstva zákon přímo předepisuje lichý počet radních, je stanoven rozmezím 5 až 11, le současně nesmí převyšovat třetinu počtu zastupitelů, takže v Tišnově je rada pravidelně pětičlenná. Tvoří ji v našem případě starosta (uvolněný, tj. nemá jiné civilní zaměstnání), tři místostarostové (jeden uvolněný a dva neuvolnění, tj. mají své civilní zaměstnání) a další radní (neuvolněný). Rada podle § 102 zákona připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Jak zastupitelstvo, tak rada města mají svoje vlastní iniciativní orgány. Zastupitelstvo zřizuje výbory (§ 117–119) jako orgány kontrolní, rada naopak vytváří komise (§ 122) coby orgány poradní. Ze zákona musí být vždy zřízeny výbory finanční a kontrolní, v Tišnově dále existuje ještě výbor pro strategické plánování a dva osadní výbory (§ 120–121) v Hájku-Hajánkách a Jamném. Ve třetí samostatné části Tišnova, v Pejškově, zatím osadní výbor zřízen není. Komisí je podstatně více, konkrétně 12, a jsou podrobně vyobrazeny v grafické příloze. Název „komise“ mají i dva zvláštní orgány města, zřízené starostou podle §106 zákona o obcích, a to komise pro sociálněprávní ochranu dětí a komise povodňová.

Za měsíc Vás se svým počínáním seznámí první ze zdejších ustavených komisí, v dalších číslech se pak dostane i na ty zbývající a v příštím roce přijdou na řadu i jednotlivé výbory.

Václav Seyfert

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: