Výsledky soutěží Ekoporadny

Výsledky soutěží Ekoporadny

Ekoporadna Tišnovsko vyhlásila pro
rok 2018 dvě soutěže. Konkrétně se jednalo
o soutěž o nejkrásnější venkovní květinové úpravy a dále
o nejkrásnější stromy v katastru města Tišnova. V soutěži se
sešlo celkem 37 soutěžních fotografií. Hlasování probíhalo pomocí
hlasovacích lístků v průchodu lékárny Arnika na náměstí
28. října v Tišnově a rovněž při výsadbě stromů s MAS Brána
Vysočiny na akci Zasaď strom III (v rámci projektu Milion stromů
pro Jihomoravský kraj).
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží se uskutečnilo dne
22. listopadu 2018 v 17.00 v Městské knihovně Tišnov. V rámci
vyhlášení výsledků proběhla zajímavá diskuzní přednáška Zeleň
v Tišnově s Ing. Václavem Drhlíkem, vedoucím Odboru správy
majetku a investic města Tišnova.
V první soutěži „O nejkrásnější strom ve městě“, v podkategorii
„Strom na soukromé zahradě/pozemku v katastru města
Tišnova“, zvítězil dub v zahradě Nemocnice Tišnov, ulice Purkyňova
č. p. 279, Tišnov. Navrhovatelkou byla Mgr. Zdeňka Dohnálková.
Titul „Strom ve veřejné zeleni města Tišnova“ získala
lípa v zeleni u restaurace Na Skleníku, Horova č. p. 958, Tišnov.
Do soutěže ji přihlásila také Mgr. Zdeňka Dohnálková.
Ve druhé soutěži „O nejkrásnější venkovní květinovou výzdobu
bylo přihlášeno mnoho krásných snímků, proto bylo hlasování
těsné.
V podkategorii okna a balkony zvítězil snímek pana Ing. Josefa
Permedly zachycující okna domu rodiny Mülerovy, Parolkova
č. p. 33, Tišnov
O titul nejkrásnější předzahrádky se dělí dvě úpravy. A to
předzahrádka před domem manželů Čermákových v ulici Drbalova
č. p. 1780, Tišnov, a předzahrádka v obětavé péči paní
Holodové před domem v ulici Květnická č. p. 1723, Tišnov.
Srdečně děkujeme všem navrhovatelům a hlasujícím, městské
knihovně za spolupráci na slavnostním vyhlášení, panu Brzobohatému
za svolení vystavit fotografie v průchodu lékárny
Arnika, Komisi životního prostředí města Tišnova za iniciaci
soutěže a městu Tišnovu za finanční podporu v rámci dotačního
programu v oblasti životního prostředí. Zvláštní dík patří paní
Ing. Petře Frankeové, která soutěž obohatila pozváním na svou
soukromou zahradu u krásné vily Franke. Pozvání na zahradu
stále trvá. Chcete-li zahradu navštívit, můžete se obrátit na Ekoporadnu
Tišnovsko a domluvit si společnou návštěvu.
Děkujeme také za účast paní Machové, která se s námi
v rámci diskuze podělila o své zkušenosti s péčí nejen o vlastní
zahradu, ale i o okolí svého domu v ulici Parolkova.
Věříme, že soutěž upozornila na obětavou práci spoluobčanů,
kteří si nenechávají výsledky své pěstitelské snahy jen pro sebe,
ale rádi se o ně podělí. A že také zviditelnila krásné stromy,
které každodenně míjíme.
V příštím roce uspořádáme soutěž znovu. Víte-li o někom,
kdo přispívá k příjemnému prostředí kolem nás, neváhejte a napište
nám!
Galerie soutěžních snímků je ke zhlédnutí na internetových
stránkách ekoporadny http://ekoporadna.tisnovsko.eu/.
Ekoporadna Tišnovsko přeje všem příznivcům a ochráncům
přírody úspěšný rok 2019.

Hana Ondrušková

Foto: archiv Zdeňky Dohnálkové

Další článek:
Předchozí článek: