Ohlédnutí za sběratelskou akcí Minerál Tišnov

Ohlédnutí za sběratelskou akcí Minerál Tišnov

Nejen návštěvníci, ale i vystavovatelé
a organizátoři mají za sebou již 85. mineralogickou
burzu v sokolovně, sportovní
hale SSK a gymnáziu pořádanou T. J. Sokolem
Tišnov společně s organizátorem
Galerií PATRIOT.
A právě za organizátory bych si dovolil
několik shrnujících slov. Troufnu si tvrdit,
že se opět vracíme do zlaté éry mineralogických
akcí v Tišnově, kdy kvalitou vystavovatelů,
pestrostí minerálů a šperků
a počtem návštěvníků dosahujeme vrcholu
těchto akcí konaných v letech 2000 až
2010. Podařilo se nám překonat nástrahy
konkurenčních akcí a vymoženosti internetového
obchodování a opět máme vysokou
návštěvnost. Podzimní akce se zúčastnilo
téměř 7 000 návštěvníků, přijelo
k nám přes 210 vystavovatelů z různých
zemí Evropy i ze zámoří (např. Pákistán,
Afghánistán, Indie) a celá akce se konala
ve třech různých budovách v centru Tišnova,
kterým dominovala budova sokolovny.
Sebekriticky připouštím, že stále máme
co zlepšovat a na čem pracovat. Již na jaře
2019 nebudou na balkoně sokolovny vystavovatelé
z Rumunska, kteří nabízeli
barvené minerály, lepené a falešné vzorky
estetických kamenů. Po našem upozornění
neodstranili tyto ze své nabídky, a tak jim
byl okamžitě zakázán přístup na další akce.
Zapracujeme také na unifikaci výstavních
ploch v původních prostorách sokolovny
tak, že zainvestujeme značné finanční prostředky
do nových podstav i desek stolů.
Rádi bychom také zlepšili kvalitu zázemí
toalet, což si opět vyžádá další investice.
Již na letošní ročník jsme od města Tišnova
dostali dotaci na propagaci, proto věřím,
že spolupráce s městem bude pokračovat
a posuneme se i v těchto rekonstrukcích.
Dalšími partnery akce byly Český rozhlas
a stavební společnost Subterra a. s. Právě
díky našim partnerům jsme si dovolili rozsáhlou
propagaci, která oslovila tolik návštěvníků.
To je k zamyšlení i pro další firmy,
které by rády spojily své jméno s takto
významnou akcí, jakou Minerál Tišnov je.
Vždyť se jedná o největší akci svého druhu
v celém Česku a Slovensku, kdy kvalita
a věhlas rostou a rostou.
A na závěr poděkování všem, bez kterých
by se tato akce nemohla konat v takové
míře a kvalitě. Díky patří především
starostovi T. J. Sokol Tišnov Jiřímu Veselému
za jeho pracovní nasazení a organizaci
všech ostatních Sokolů s pomocí
instalace zázemí burzy. Poděkování Sylvii
Pavlíčkové za zajištění pokladen, Rosťovi
Černochovi za jeho pomoc s elektroinstalací,
Mgr. Karlu Švábenskému z SSK a ředitelce
gymnázia PhDr. Barboře Holubové
za pronájmy budov. Tomáš Plavec z restaurace
Krček se postaral o naše občerstvení,
partneři akce město Tišnov, Subterra a. s.
a Český rozhlas nás podpořili finančně.
Poděkování patří i příchozím, že nás poctili
svou návštěvou, a dovolím si Vás všechny
pozvat již na 86. Minerál Tišnov, který se
bude konat na jaře 26.–28. dubna 2019.

Za celý organizační tým Tomáš Buzrla, Galerie PATRIOT

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: