Cena Charity ČR

Cena Charity ČR

Byl podvečer 31. října a v centru Prahy, v krásném Obecním
domě, vstoupilo na pódium před zraky mnoha diváků devět statečných.
Devět osob, které svou profesní dráhu zaměřily na pomáhání
jiným lidem. Na pomoc těm, kterým život postavil nejrůznější překážky,
k jejichž překonání potřebují pomocnou ruku někoho dalšího.
Těchto devět osob bylo oceněno za svůj přínos v práci pro potřebné.
Cena Charity ČR je prestižním oceněním osob, které působí
v pomáhajících profesích v rámci Charity ČR. Cena je udělována
napříč profesemi, není dáno, zda se má jednat o manažera, pracovníka
v přímé péči či dobrovolníka. Ocenění byli nominovaní
svými kolegy a nadřízenými za svoji činnost, za svoje skutky
a za svůj přínos nejen pro organizaci, ale i pro klienty a společnost.
Nominace jsou schvalovány příslušnými diecézními charitami
se souhlasem biskupa. A byť se ocenění věnují různým činnostem,
které spolu zdánlivě nemusí vůbec souviset, není tomu
tak. Všichni jsou osobnostmi s velkým „O“. Osobnostmi, které
mají vysokou profesionalitu, odbornost, ale především dobrý
vztah k lidem a srdce, které umí dávat tam, kde je to potřeba.
Letos byly ceny udíleny v úvodu benefičního koncertu Arcidiecézní
charity Praha, kde zazpíval dětský pěvecký sbor Rolnička
Praha a vystoupil Symfonický orchestr hlavního města
Prahy se Symfonií č. 5 „Osudová“. Celý koncert se uskutečnil
pod patronací pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky,
na podporu České nemocnice svatého Karla Lwangy v Ugandě,
kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha.
Jednou z oceněných byla i pečovatelka Hana Mácová, která
v rámci pečovatelské a odlehčovací služby pod Oblastní charitou
Tišnov pracuje již od roku 2010. Po celou dobu je pravou rukou
vedoucí služby. Byla vybrána a nominována nejen z pracovníků
Oblastní charity Tišnov, ale její ocenění bylo jediné, které putovalo
do celé Diecézní charity Brno (OCH Tišnov je jednou z organizačních
složek DCHB). Paní Mácová za sebou vždy nechává
velmi dobře odvedenou práci, je důsledná a v tomto duchu se
snaží působit i na klienty a na své kolegy. Je pracovitá, zásadová
a má velké a dobré srdce. Vedle svého zaměstnání se pro oblastní
charitu podílí na průběhu tříkrálové sbírky.
Ocenění paní Hany Mácové je Charitou ČR chápáno i jako pocta
ostatním pečovatelkám a pracovníkům v přímé péči za velmi dobře
odváděnou práci. Toto významné ocenění je pro celou Oblastní charitu
Tišnov motivací pro další práci. Je to jeden z těch pozitivních
momentů, kdy v náročné a uspěchané době máme zpětnou vazbu,
že naše práce je potřebná, má svůj smysl a lidé si jí dokážou vážit.
Oblastní charita Tišnov by paní Mácové i ostatním pečovatelkám
ráda poděkovala za jejich dobrou práci a reprezentaci celé
Oblastní charity Tišnov v celorepublikovém měřítku.

Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov
je spolufinancována Jihomoravským krajem.
Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je spolufinancována Jihomoravským
krajem.
Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov je realizována
za finanční podpory města Tišnova.
Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je realizována za finanční podpory
města Tišnova.

Lenka Sodomková, vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby Oblastní charity Tišnov

Foto: Lubomír Kotek

Další článek:
Předchozí článek: