Jak to bylo před sto lety

Jak to bylo před sto lety

Konec první světové války a vznik Československé republiky
jsou tématem nové výstavy Podhoráckého muzea v Předklášteří.
Tato pobočka Muzea Brněnska pořádá od 30. října 2018
do 20. ledna 2019 závěrečnou část pětiletého projektu o Velké
válce a jejím vlivu na život obyvatelstva regionu Tišnovsko.
Kromě obecných válečných událostí byl v každé části projektu
kladen důraz na speciální problematiku: na podmínky vojáků
na frontě, na prožívání války v zázemí, na ošetřování a léčení,
na vznik československého vojska v zahraničí. Vyvrcholením je
založení samostatného státu a jeho zveřejnění v Tišnově a okolí.
Ve výstavě jsou použity dokumenty, dobové předměty, fotografie,
tiskoviny, nechybí ani figuríny výjevu návratu vojáků domů.
První světová válka – rok 1918 je komorní instalace připomínající
dramatickou dobu, která se dotkla každé vrstvy obyvatelstva,
dokonce nějakým způsobem každé rodiny. Pro názornost je
součástí také prostor pro dětskou dílnu.

Irena Ochrymčuková

Foto: archiv Podhoráckého muzea, foto: Milan Holzapfel

Další článek:
Předchozí článek: