Předání cen města a čestného občanství města Tišnova

Předání cen města a čestného občanství města Tišnova

U příležitosti státního svátku 28. října a zároveň 100. výročí vzniku Československa
předal starosta města Tišnova Jiří Dospíšil několik ocenění.
Cenu města převzali:
Jaroslav Zelený – za celoživotní
dílo a šíření dobrého jména naší
vlasti i v zahraničí. Jaroslav Zelený
je umělecký kovář oceněný
ministerstvem kultury titulem
Mistr uměleckého řemesla.
S jeho díly se můžeme setkat
na řadě míst v ČR (Dukovany,
hotel Voroněž v Brně, Zvonařka,
Žďár nad Sázavou, Přibyslav).
Jeho práce byly také součástí výstav
EXPO v Bruselu a v Montrealu.
Radomír Bárta – za vynikající úspěchy na poli výtvarného umění. Radomír Bárta se
vyučil uměleckému kovářství. Dosáhl uměleckých úspěchů i v zahraničí – účastnil se
prestižního veletrhu umění a řemesel v Mnichově. Vystavoval v Japonsku, Dubaji atd.
V letošním roce oslavil jubilejní šedesátiny.
PhDr. Irena Ochrymčuková – za společenský a kulturní přínos pro město Tišnov a obnovení
udržení lidových tradic v našem regionu. Jejím životním cílem je rekonstrukce
lidových oděvů a obnova, prohloubení a udržení lidových zvyků na Tišnovsku. V letošním
roce oslavila jubilejní šedesátiny.
Čestné občanství bylo uděleno těmto osobnostem:
Mons. Josef Šindar (in memoriam) – za mnohaleté příkladné a obětavé působení
v tišnovské farnosti. Za vytváření atmosféry porozumění, úcty a tolerance mezi lidmi
různého ideového zaměření, za vynikající dlouholetou spolupráci s městem Tišnovem
a za mimořádný kulturní přínos, především v oblasti poznání historie, literatury a celkové
kultury Lužických Srbů, čímž významně přispěl k reprezentaci města Tišnova jak
v rámci České republiky, tak i v zahraničí.
Manželé Oldřich a Josefa Kothbauerovi (in memoriam) – za protinacistickou činnost.
Oldřich Kothbauer byl jedním z nejvýznamnějších tišnovských odbojářů za 2. světové
války. Roku 1945 mu bylo uděleno prezidentem Československé republiky vojenské vyznamenání
(Československý válečný kříž 1939). Také jeho žena Josefa se aktivně podílela
na protinacistické činnosti a byla členkou Legionářsko-zbrojovácké odbojové skupiny
Tišnov.
Informace o všech dřívějších laureátech ceny města a držitelích čestného občanství
najdete rovněž na webu města v sekci Úřad/Informace/Čestná občanství a ceny města
Tišnova.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: