Vše, co jste chtěli vědět o historické architektuře, a báli jste se zeptat…

Vše, co jste chtěli vědět o historické architektuře, a báli jste se zeptat…

… se nyní máte možnost dozvědět
během tří přednáškových cyklů, které
ve spolupráci s tišnovskou knihovnou pořádá
náš spolek Continuum vitae.
Románský sloh a gotika, renesance
a baroko, historismus, secese a funkcionalismus
ze všech blízkých i vzdálených
koutů Evropy nakonec najdou průsečík
v blízkém Brně. Touto divokou jízdou
napříč staletími nás provede osoba
nad jiné povolaná – Mgr. Pavel Dvořák,
Ph.D., z Brna. Jeho přednášky se setkaly
v Brně s velkým ohlasem i z řad odborné
veřejnosti.
Pavel Dvořák má velký dar, aby za léta
nastudované vědomosti dokázal sdělit
zábavnou formou. Jeho výklad je doplněn
velkým množstvím obrázků staveb,
z nichž některé uvidíte poprvé v životě.
Autor zde sepsaného malého laudate
učinil s tímto pozoruhodným mladým
mužem několik setkání, o kterých lze říci
jen jediné – pokaždé to byla jedinečná
a fascinující zkušenost. Přes svůj mladý
věk je tento člověk pozoruhodně vzdělaný,
jeho znalosti nejsou jen ohromující,
ale dokáže je dáti do překvapivých souvislostí
a přiblíží je naprostému laikovi
přívětivou a srozumitelnou formou.
Uvidíte, že pokud navštívíte všechny
tři přednášky, budete odcházet jako lidé,
kteří snadno rozeznají gotiku od romanika
a renesanci od baroka. A ani klášter
Porta coeli nebude opominut!
Termíny: vždy v úterý 13., 20. a 27. listopadu
v 17.00 hodin.
Místo konání: Městská knihovna Tišnov
(Jamborův dům).
Zve spolek Continuum vitae.

Text i foto Miloš Sysel, předseda spolku

 

Další článek:
Předchozí článek: