Co chystá Galerie Josefa Jambora na listopad

Co chystá Galerie Josefa Jambora na listopad

Josef Jambor – Souznění s krajinou
28. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Zveme na výstavu Josefa Jambora Souznění s krajinou. Vernisáž
se koná v sobotu 27. 10. v 17 hodin. Vystavena budou Jamborova
malířská díla, která věnoval Tišnovu. Jedná se převážně o obrazy
z umělcova vrcholného tvůrčího období, kdy od roku 1941
pravidelně pobýval na své chalupě v osadě U Háje na Blatinách.
Zachytil při pravidelných vycházkách do plenéru za tvůrčími
motivy na nesčetných plátnech ideální průmyslem a destruktivním
zemědělstvím nedotčenou původní krajinu v okolí Blatin,
Milov a Nového Města na Moravě. Své obrazy, ač realistické,
komponoval v poetickou výpověď o geniu loci kraje, jehož byl
bytostnou součástí. Souznění s krajinou doprovází topografická
mapa Žďárských vrchů s fotografiemi současného stavu krajinných
motivů vybraných dle Jamborových obrazů, které vyhledal
docent Jan Lacina. Autorem fotografií je umělecký fotograf Josef
Ptáček. Snímky jsou zachyceny z míst, odkud kouzlil idylické
krajiny před lety malířův štětec.
Expozici Jamborových děl v galerii doplní od října postupně tři
prezentace dětských a studentských prací. První z nich představuje
výběr z prázdninových výtvarných dílen. Ceny Grand Prix
Art Camp udělí v sobotu 27. 10. v 18.00 studentská porota
ve složení Markéta Vrtělová a Klára Čechovičová.

Doprovodné programy
Putování do míst Jamborovy krajinomalby Novoměstska
Sobota 10. 11., 10.00 až 16.00
Vycházka do míst v okolí Sněžného a Blatin s doc. Janem Lacinou.
Sejdeme se u galerie na Brněnské ulici v 10.00. Odjezd
auty do Sněžného. Odtud od hotelu Záložna vyrazíme na vycházku
pod vedením krajinného ekologa docenta Jana Laciny.
Projdeme místy, z nichž čerpal náměty svých obrazů malíř
Josef Jambor. Vycházku zakončíme v Hofrově kavárně na Blatinách,
naproti bývalé malířově chalupě. Přihlášky na výlet zašlete
nejpozději do 4. 11. na galerie@kulturatisnov.cz.
EDUKAČNÍ PROGRAMY Radky Kaclerové
28. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Malí krajináři
Vzhůru na malířský výlet do kopců a strání!
Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka trvání: 60–90 min.
Jak vypadala krajina na Vysočině, když jí procházely vaše mladé
prababičky a pradědečkové? Jak tehdy malíři krajináři tvořili
obrazy krajin, v ateliéru a v plenéru? Převlékněte se do malířského
obleku, nasaďte klobouk a vydejte se po stopách malíře
Josefa Jambora. A přitom vyzkoušíte, jak se míchají a nanášejí
barvy nebo jak připravíte plátno k malbě.
Síla krajiny v nás
Jak byste komponovali dnešní krajinu Vysočiny vy?
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka trvání: 60–90 min.
Vítejte ve světě našich předků. Poznejte malíře krajináře, který
vášnivě maloval drsný kraj Vysočiny. Lze dnešní mladé generaci
přiblížit umělcovo sepětí s přírodou a lásku ke krajině, která
vydávala jen skromné živobytí? Odhalíte historické souvislosti
umělecké disciplíny krajinářství. Ve výtvarné dílně se dozvíte,
jaká jsou doporučení a pravidla obrazové kompozice krajinomalby.
Jak vaše oči vnímají barvy při plánování skladby obrazu?
Bonus: Programy nabízíme v anglickém jazyce! Vhodné k procvičení
slovní zásoby a osvojení nových slovíček ze světa umění,
historie a krajinné ekologie.
Cena edukačního programu: 40 korun/student. Pedagogický doprovod
zdarma. Délku programu upravíme dle vašich požadavků.
Informace a přihlášky: Mgr. Radka Kaclerová, 730 167 598,
lektor.galerie@kulturatisnov.cz.
Úterní anglické výtvarné dílny s Radkou Kaclerovou
Pro veřejnost anglicky-mluvící-chtivou a výtvarno-dobrodružnou.
Vstupné dobrovolné. Přihlášky mailem: lektor.galerie@
kulturatisnov.cz.
Otisk krajiny v duši
Úterý 13. 11., 17.00 až 19.00
Pole, les, louka. Každý z nás si s sebou nese svou rodnou hroudu.
Jaká je ta vaše? Pojmenujeme jednotlivé prvky krajiny
a srovnáme naši krajinu s krajinami Josefa Jambora. Zmapujeme
středoevropskou historickou zkušenost s krajinou a podíváme
se na zkušenosti z okolních zemí.
DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY
Knihy mého srdce – Astrid Lindgrenová
Úterý 27. 11. od 13.30 v Městské knihovně Tišnov a GJJ
Závěr projektu Knihy mého srdce na podporu dětského čtenářství.
Setkání dětí, rodičů a učitelů v dětském oddělení Městské
knihovny Tišnov, jehož součástí je i výstava výtvarných prací
žáků 1. a 2. stupně ZŠ v knihovně a GJJ. V průběhu odpoledne
vyhlásíme vítěze výtvarných prací umístěných v GJJ, která bude
pro tuto příležitost mimořádně otevřena. Výstava žákovských
prací v GJJ potrvá do 14. 1. 2019.
Sobotní výtvarné dílny s Lucií Zamazalovou
Objevte s námi netradiční výtvarné techniky. Svoji účast na sobotní
dílně pokud možno ohlaste dopředu mailem, abychom
mohli program uzpůsobit věku vašich dětí. E-mail: clodye24@
gmail.com. Vstupné dobrovolné
Obloha aneb namaluj mi obláček!
Výtvarný ateliér pro děti od 4 do 12 let.
Sobota 17. 11., 10.00 až 12.30
Obraz, v němž převažuje nebe, horizont je kdesi v dáli a slunce
skryté za mraky. I takové jsou obrazy Josefa Jambora. Chcete
se povznést a zažít stav beztíže? Přijďte si s námi namalovat
oblohu. Fantazii se meze nekladou!

Marta Sylvestrová

Foto: archiv Galerie Josefa Jambora

 

Další článek:
Předchozí článek: