V Centru sociálních služeb se „pořád něco děje”

V Centru sociálních služeb se „pořád něco děje”

A tak i podzim začal zvesela vydařenou hodovou taneční
zábavou, pokračoval zahájením hodů se stárkem, stárkovou,
krojovanou chasou, předvedením moravské besedy, členy tanečního
souboru KVJ Tišnov a průvodem k radnici.
Hned ve čtvrtek po hodech jsme se v hojném počtu sešli v jídelně
CSS k oslavě Mezinárodního dne seniorů. Milá vystoupení
nadaných žáků základní umělecké školy, barmanská show
studentů z Fortiky a cimbálová muzika Tomáše Zouhara se
přičinily o pěkné odpoledne. Zvlášť se chci zmínit o vystoupení
mých sousedek, které s grácií sobě vlastní předvedly ukázky
krásně vyšívaných částí lidových krojů. Příjemnou atmosféru
doplnil i přípitek vínem z „radnice”, kterým jsme si připili
s panem starostou Jiřím Dospíšilem, místostarostou Václavem
Šikulou, Lenkou Knechtovou a Michalem Kudláčkem.
Příjemnou atmosféru podtrhla i vkusná podzimní výzdoba,
která se plně uplatnila i v úterý 9. října jako doplněk výstavy
prací našich seniorů. V tentýž den proběhl i den otevřených
dveří.
Letos jsme také od města dostali dárek, který nás plně
potěší, až přijde jaro. Až budeme na jaře přijíždět k penzionu,
první, co uvidíme, bude víc než sto narcisů, které v pondělí
8. října vysázeli zahradníci objednaní městem. Už se na tu
nádheru nebudeme muset vypravovat až do města.
I když je podzim teprve na začátku, tady začal zvesela.
Děkujeme všem, co se o to přičinili.

Jiřina Frýbová

Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: