AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Univerzita volného času
800 let farnosti sv. Václava v Tišnově –
přednášky zimního semestru UVČ
5. 11. a 19. 11. 2018 v 16.45
– Šance pro oči – přednášky zimního semestru
UVČ
12. 11. a 26. 11. 2018 v 17.30
– Jak na stres – přednášky zimního semestru
UVČ
14. 11. a 28. 11. 2018 v 16.45
Vstup na jednotlivé přednášky 50 Kč
(platí se na místě)
Virtuální univerzita 3. věku
České dějiny a jejich souvislosti II. –
přednášky zimního semestru VU3V
13. 11. a 27. 11. 2018 v 9.30
Trénování paměti
Ach, ta moje hlava!!! – další lekce na rozvoj
paměti
6. 11. a 20. 11. 2018 v 9.00 (pokročilí)
a 10.30 (začátečníci)
Přednáška
Založení republiky – Dana Šimková
6. 11. 2018 v 17.00
Pojďme si povídat o tom, jak se postupně
utvářely naše dějiny, aby daly podnět
ke vzniku republiky, jak obtížná byla situace
našeho národa v 19. století a kde
se v nás vzala ta touha po samostatnosti?
Proč to nešlo celá staletí a v roce 1918 se
to konečně podařilo? Co všechno museli
naši předci udělat, aby naše země dostala
své místo na mapě Evropy? Založení Republiky
není jen 28. říjen 1918, ale celé
století práce a odhodlání.
Rok s prožitkem 2018
Artefiletika, arteterapie – Svatava Skálová
8. 11. 2018 v 17.30
Přijďte si v měsíci listopadu užít terapeutické
tvoření s výtvarným materiálem
se Svatavou Skálovou. Seznámíte se zde
s artefiletikou a arteterapií.
Artefiletika se zaměřuje na vzdělávání
a výchovu prostřednictvím výtvarných prvků,
převážně formou hry ve skupině. Klade
důraz na zážitek, proces tvorby, self a reflexi.
Může pomoci například při léčbě somatických
onemocnění, překonávání strachů,
při životních změnách (ztráta partnera,
ztráta práce, ukončení školy…), při snaze
porozumět sobě i druhým, při práci se sny,
při hledání motivace, může podpořit při
zvládání psychických potíží, v komunikaci
s rodinou, přáteli, kolegy…
Arteterapie je terapie uměním. Člověk
poznává své pocity, prožitky, myšlenky,
děje, které si utváří, převážně podvědomým
procesem nebo naučeným, který mu
může pomáhat nebo naopak.
Vstupné 50 Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte
v Městské knihovně Tišnov vždy
v půjčovní době.
Přednášky
Toulky Brnem a Evropou
– Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Stavební slohy starého kontinentu
a jejich brněnské projevy
13. 11., 20. 11. a 27. 11. 2018 v 17.00
Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek,
v jejichž rámci se můžete vydat z pohodlí
Městské knihovny Tišnov na procházky
po evropské architektuře. Procházky
sice povedou i stovky kilometrů daleko,
bát se ale netřeba. Jakkoliv může být putování
křivolaké, cíl je v každém případě
jasný. Nachází se v srdci starého kontinentu,
ve městě Brně, kam si všechny
středověké i novověké stavební slohy našly
cestu. Akce probíhají ve spolupráci se
spolkem Continuum vitae.
Brno a evropská architektura středověku:
románský sloh a gotika
13. 11. 2018 v 17.00
Brno a evropská architektura raného
novověku: renesance a baroko
20. 11. 2018 v 17.00
Brno a evropská architektura moderního
věku: historismus, secese a funkcionalismus
27. 11. 2018 v 17.00
Cestopisná beseda
Toskánsko – města, památky, hory –
Jaromír Novák
29. 11. 2018 v 17.00
Přijďte do knihovny procestovat Toskánsko
s Jaromírem Novákem.
Přes Benátky, Rimini a San Marino do nejkrásnějších
měst jižního Toskánska.
Od Arreza přes Montepulciano, Pienzu
do Sieny. Okouzlujícího San Gimignano,
opevněné Volterry na skalnatém vrchu,
pulzující Florencie, městskými hradbami
sevřené Luccy a do Pisy s monumentální
katedrálou a světoznámou šikmou věží.
Severní Toskánsko zaujme podmanivými
horami protkanými mramorovými lomy
nad Carrarou a ještě severněji krásnou
túrou z Equi Terme s půl kilometru dlouhou
ferratou a nádhernou hřebenovkou
naproti Matterhornu Apuánských Alp, jak
bývá nazýváno Pizzo d’Uccello.
Výstava
Cesty opačným směrem – Roman Janusz
listopad–prosinec
Představíme Vám výběr těch nejzajímavějších
fotografií z nevšedních cest
za dobrodružstvím, které autor s kamarády
ze skupiny Gorole podniká už více
než 17 let.
Výstava je přístupná vždy v půjčovní
době knihovny.
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Knihy mého srdce
listopad 2018
Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova
představí v měsíci listopadu projekt
na podporu dětského čtenářství Knihy
mého srdce. Letošní 15. ročník věnujeme
švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové.
Originální projekt probíhající od roku
2004 má za cíl představit dětem významné
autory dětské literatury. V předchozích
letech nás svým dílem inspirovali
Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora, František
Nepil a mnoho dalších. Součástí projektu

jsou besedy o životě a díle spisovatele,

výtvarné a dramatické lekce, soutěžní
testy, společná čtení a žákovské výstavy,
do kterých se aktivně zapojují žáci 1. až
5. tříd. Hravě vzdělávací program za patnáctileté
období zpopularizoval žákům
celou řadu knih. Děti vnímají kladně knihu
a prostředí knihovny a spojují ji s nevšedním
zážitkem.

V rámci projektu bude probíhat následující
program:
Astrid z Wimmerby – beseda
2., 5., 7., 12., 14., 15. 11. 2018 v 9.00
Povídání o životě a díle Astrid Lindgrenové,
která právem může být považována
za klasika dětské literatury. Žáci se
dozvědí řadu zajímavostí o autorce, která
svůj život věnovala nejen psaní, ale
i otázce svobody a práv dítěte. Na besedu
zveme děti 3. a 4. tříd.
Klára Smolíková – setkání se spisovatelkou
9. 11. 2018 v 8.00 a 10.00
Spisovatelka v průběhu besedy představí
novou knihu Spolkla mě knihovna. Děti
čeká podobná cesta časem jako hrdiny
knihy. Navštíví knihovnu ve starověké
Alexandrii, v Ninive i v renesanční Florencii,
budou pátrat, jak se dařilo písařům
egyptským či středověkým, a setkají
se se slavnými knihovníky. Na besedu
zveme žáky 5. tříd.
Projdeme se pohádkou – beseda
16., 19., 21., 22., 28. a 29. 11. 2018
v 9.00
Do kouzelného světa pohádek vejdeme
s autory Astrid Lindgrenovou, Václavem
Čtvrtkem, Ondřejem Sekorou, Helenou
Zmatlíkovou. Pomocí soutěžní pohádkové
mapy se žáci v průběhu besedy hravou
formou seznámí s nejznámějšími knihami
a životem autorů. Na besedu zveme žáky
1. a 2. tříd.
Pozvánka ke společnému čtení
27. 11. 2018 ve 13.30
Závěr projektu neodmyslitelně patří setkání
dětí, rodičů a učitelů. Společně
zhodnotíme patnáctileté období i čtenářství
našich dětí a zaposloucháme se
do úryvků z knih. V průběhu odpoledne
vyhlásíme vítěze výtvarných prací umístěných
v Galerii Josefa Jambora, která
bude pro tuto příležitost mimořádně otevřená.
Svět Astrid Lindgrenové
– žákovská výstava
27. 11. 2018 – 30. 4. 2019 – Městská
knihovna Tišnov, dětské oddělení
27. 11. 2018 – 14. 1. 2019 – Galerie
Josefa Jambora
Výtvarné a literární práce dětí 1. a 2.
stupně budou návštěvníkům připomínat
nezapomenutelné literární dílo autorky.
Vznikaly jako odezva na předcházející
aktivity, kdy děti četly, psaly a kreslily.
Výstava bude ke zhlédnutí během otevírací
doby knihovny a galerie.

Edita Hečová

ilustrační fotografie

 

Další článek:
Předchozí článek: