AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Týden knihoven
1.–5. 10. 2018
Registrace nových čtenářů zdarma.
Chtěli byste navštěvovat naši knihovnu,
ale ještě nejste registrovaní? Přijďte se
přihlásit od 1. do 5. října v rámci Týdne
knihoven a máte roční registraci zdarma.
Akce platí pro nové čtenáře v obou odděleních
knihovny.
Burza vyřazených knih
1. 10., 3. 10. a 5. 10. 2018
Chybí Vám doma některá z oblíbených
knih? Toužíte po nějakém starším svazku
a nemůžete ho nikde sehnat? Nebo se
chcete jen tak prohrabat staršími knihami
a třeba Vás něco zaujme? Knihovna
nabízí odprodej vyřazených starších knih
a gramodesek. Jedná se o materiály použité,
opotřebované nebo multiplikáty.
Knihy si můžete přijít prohlédnout a zakoupit
v půjčovní dny knihovny.
Univerzita volného času
– 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově –
přednášky zimního semestru UVČ
8. 10. a 22. 10. 2018 v 16.45
– Jak na stres – přednášky zimního semestru
UVČ
17. 10. a 31. 10. 2018 v 16.45
– Šance pro oči – přednášky zimního semestru
UVČ
1. 10., 15. 10. a 29. 10. 2018 v 17.30
Virtuální univerzita 3. věku
České dějiny a jejich souvislosti II. –
přednášky zimního semestru VU3V
2. 10., 16. 10. a 30. 10. 2018 v 9.30
Trénování paměti
Ach, ta moje hlava!!! – další lekce na rozvoj
paměti
9. 10. a 23. 10. 2018 v 9.00 (pokročilí)
a 10.30 (začátečníci)
Rok s prožitkem 2018
Canisterapie – Mgr. Irena Kusáková
11. 10. 2018 v 17.00 pro rodiče s dětmi
a v 18.30 pro seniory
Lze ji charakterizovat jako vzájemně prospěšnou
interakci mezi člověkem a psem,
doslova „léčba pomocí psa“, při níž jeho
působení ovlivňuje životní pocity člověka.
Přítomnost zvířete uklidňuje, vyrovnává
krevní tlak, zklidňuje srdce, snižuje
stres, může významně přispět i k povzbuzení
imunity prostřednictvím pozitivního
vlivu na psychiku jedince. V praxi je
využívána u dětí, dospělých a seniorů,
často také u osob se zdravotním postižením,
v logopedické či rehabilitační praxi,
v rámci paliativní péče apod. Canisterapie
není určena pro osoby trpící kynofobií
(chorobným strachem ze psů) či osoby,
kterým kontakt se psem může způsobit
zdravotní rizika (zejména alergie).
Vstupné: 50 Kč
Počet míst je omezen, vstupenky zakoupíte
v Městské knihovně Tišnov
vždy v půjčovní době. Více na stránkách
www.mktisnov.cz/rok-s-prozitkem-2018/.
Přednáška – Renesance Bible
(k výstavě Starých tisků)
2. 10. 2018 v 18.00
Knihy mají své zajímavé příběhy, a to
ve vztahu k době, k tiskaři či jazyku.
Přijďte si je poslechnout. Přijměte pozvání
na výstavu starých knih – převážně
biblí od 15. století. Jedná se o 20 knih,
některé jsou poměrně vzácné, např. Bible
kralická z roku 1601 (Národní knihovna
ČR eviduje jen asi 50 známých exemplářů,
z nichž většina „leží“ v muzejních sbírkách),
nebo Bible benátská z roku 1506.

 
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁ DEŽ
Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou
a spisovatelkou Markétou Harasimovou
3. 10. 2018 v 9.30 a 10.30
Kočkohrátky jsou programem na motivy
interaktivní knihy Z deníku kočičky Ťapičky,
který je určený mladším čtenářům.
Jeho cílem je podpořit u dětí zájem o četbu,
povzbudit jejich kreativitu a zábavnou
formou jim přiblížit český jazyk. Děti
čeká čtení, promítání, zpívání a vyprávění
příběhů z kočičího života s aktivním
zapojením. Na besedu zveme děti ze druhých
tříd. Žáci si mohou zakoupit knížku
s věnováním a podpisem autorky.
Hravě – zdravě
Zveme vás na zdravotně-výchovný program,
který probíhá pod záštitou Centra
podpory veřejného zdraví, dislokovaného
pracoviště Brno. Pod vedením odborných
pracovníků SZÚ se uskuteční:
Prevence úrazů – předškolní děti MŠ
4. 10. 2018 v 9.15 a 10.15
Interaktivní program s tematikou primární
prevence úrazů, silniční bezpečnosti
a první pomoci. Společně si budeme povídat
o možných nebezpečích a o způsobech,
jak se jim vyhnout. Beseda dětem
vhodnou formou na stanovištích představí
důležitá čísla, obvazovou techniku
a bezpečnou cestu do školy.
Jak se (ne)stát závislákem
– žáci 5. tříd ZŠ
25. 10. 2018 a 1. 11. 2018
v 8.45 a 10.30
Interaktivní program primární prevence
některých druhů návykového chování
s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol,
drogy, virtuální realita, poruchy
příjmu potravy). Program probíhá formou
panelové soutěžní hry. Akce se konají
v rámci Národního programu zdraví –
Projekty podpory zdraví MZ ČR.
Výstava – Planetky malého prince
8.–19. 10. 2018
Návštěvníci knihovny mohou v prostorách
dětského oddělení zhlédnout výstavu
umělecké sklářky Alice Dostálové.
Inspiraci pro skleněné pohádkové tvoření
autorka hledala v knize Malý princ
od Antoina de Saint Exupéryho. Čtenáři
mohou obdivovat krásné řemeslo a současně
putovat vesmírem, kde jednotlivé
skleněné objekty svojí strukturou připomínají
vzdálené galaxie a planetky. Výstavu
doporučujeme rodičům i prarodičům
a hlavně dětem.
Během půjčovní doby můžete zakoupit
milé dárky ze skla. Součástí výstavy je
výtvarná dílnička „Děti sklo baví“ s výtvarnicí
Alicí Dostálovou pro děti z 3. a 4.
tříd a školních družin.

Edita Hečová

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: