Nový park pod kostelem – výstava fotografií o lidech vyrábějících naše boty

Nový park pod kostelem – výstava fotografií o lidech vyrábějících naše boty

Češi a Češky průměrně ročně utratí za své boty tři tisíce korun,
a přitom většinou nevědí, kde a za jakých podmínek vznikly.
Příležitost dozvědět se to mají od 6. do 13. října na výstavě fotografií
v novém Parku pod kostelem blízko Občerstvení Pohoda.
Díky snímkům Stanislava Komínka z organizace NaZemi mohou
nahlédnout do prostředí továren i sweatshopů v indické Agře.
Právě zde se vyrábí boty i pro český trh.
Indie je po Číně druhým největším producentem bot na světě.
V indickém obuvnickém průmyslu pracuje přes milion lidí, kteří
v roce 2016 vyrobili 2,26 miliardy párů bot. Náklady na lidskou
práci zde u jednoho páru vycházejí na 20 korun. Materiál přijde
na dvojnásobek. V obuvnických továrnách a sweatshopech jsou
zde zaměstnaní zejména muži. Většinou nemají pracovní smlouvy,
pracují deset hodin denně šest dní v týdnu, bez proplacených
přesčasů, bez možnosti založit odbory. Pro sweatshopy je navíc
typická dětská práce.
Poptávka po levných botách a potřeba rychlých dodávek vedou
k velkému tlaku na majitele továren a v důsledku i na dělníky.
Ti pracují bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, neboť ty
jejich práci zpomalují. Když zakázka hoří, musí dělníci v továrně
i spát, dozvídáme se na jednom z výstavních panelů. „Máme problém
s manažerem, nedovoluje nám jít domů, třeba i 15 až 20 dní
v kuse. Moc nás to trápí. Jsem stálý zaměstnanec a nemám žádné
sociální pojištění,“ dokresluje situaci Sandib pracující v indické
továrně s 900 zaměstnanci.
Výstava rovněž upozorňuje veřejnost na souvislosti a důsledky
našeho nákupního chování a co můžeme změnit my jako spotřebitelé
a spotřebitelky. Například omezit spotřebu, kupovat
kvalitní boty, které vydrží, či tlačit na firmy, aby uváděly, kde
a jak zboží vyrábí a byly odpovědné.
Systémová změna vyžaduje spolupráci mnoha aktérů. „Pracovní
podmínky v dodavatelských továrnách se nezmění, pokud
budou firmy i nadále tajit, v jakých továrnách zadávají výrobu.
Vlády v zemích produkce a mezinárodní instituce musejí efektivněji
hlídat dodržování pracovních podmínek a usilovat o zvýšení transparentnosti
celého dodavatelského řetězce. Mzdy by se měly zvýšit
na důstojnou úroveň, aby z nich bylo možné pokrýt životní náklady.
Dělníci musejí mít možnost zakládat odbory a kolektivně vyjednávat
lepší pracovní podmínky,“ uvedl k situaci Stanislav Komínek z organizace
NaZemi, která za výstavou stojí.
V případě, že na výstavu zavítají třídní kolektivy či například
skautské oddíly, mohou si předem na webových stránkách organizace
NaZemi stáhnout vzdělávací metodiku, díky níž se o tématu
dozvědí více. Nebo si mohou na webu www.pribehbot.cz
zkusit poskládat účtenku a zjistit, kdo na botách vydělá nejvíc.
Na uvedené webové stránce si mohou rovněž pustit videa o výrobě
bot v Čechách nebo se dozvědět, jak k nákupu bot přistupuje
jedna z uvědomělých spotřebitelek.
Výstava na stromech se koná v desítkách parků po celé České
republice již čtvrtým rokem při příležitosti Světového dne
důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly
pěstování kávy, banánů nebo pracovním podmínkám v koželužnách.
Přehled parků, kde se výstava koná, a více informací
najdete na www.vystavanastromech.cz.
Doplňující informace:
Důstojná práce je taková, která probíhá v podmínkách svobody,
spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní chráněna
práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající odměnu
spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro
všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat
s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako je
například dětská práce, utlačování ženských práv atd.
Role spotřebitelů a spotřebitelek: Jako spotřebitelé a spotřebitelky
můžeme ke změně přispět svým zájmem o pracovní
podmínky výroby, omezením spotřeby a požadavkem na etické
produkty. Aktivně se lze zapojit například do kampaní nevládních
organizací jako NaZemi či Clean Clothes Campaign.
NaZemi rozvíjí a prosazuje globální vzdělávání v ČR a zasazuje
se o důstojnou práci ve světě. Informuje o pracovních podmínkách,
jedná s politiky a zabývá se odpovědností firem v oblasti
jejich dodavatelského řetězce (www.nazemi.cz).

text organizace NaZemi upravila Adéla Nešporová, Za sebevědomé Tišnovsko

Foto: Stanislav Komínek, organizace NaZemi

Další článek:
Předchozí článek: