Výročí republiky v Tišnově v roce 2018 slavnostně i přátelsky

Výročí republiky v Tišnově v roce 2018 slavnostně i přátelsky

V Tišnovských novinách mohli čtenáři
sledovat plakát s údaji o celé řadě
akcí, kterými se do oslavení stého výročí
od založení Československé republiky
zapojily tišnovské a jiné instituce,
organizace a spolky. Největším pořadem
se na sklonku července stala historická
trhová slavnost, na které aktivně účinkovalo
dvanáct subjektů. Mnoho programů
se ovšem pravidelně koná i v jiných
letech, například Svatováclavské hody
nebo Tišnovská 50, ale letos se ponesou
v duchu jubilea.
Velkoformátové fotografie Ladislava
Bielika z Bratislavy představuje
od 10. září pod názvem „ČsR 100/2 = srpen
1968Galerie Na Schodech.
Sváteční koncert Tišnovského komorního
orchestru se rozezní v sobotu
27. října v 16.00 chrámem Nanebevzetí
Panny Marie v Porta coeli
v Předklášteří.
Sokol Tišnov pořádá 27. října
ve 20.00 hodin v sokolovně Slavnostní
ples ke 100. výročí založení republiky,
který provází výstava dějin Sokola.
Vlastní den státního svátku, 28. říjen,
proběhne v Tišnově zcela ve znamení důležitosti
tohoto data.
Tradiční pietní vzpomínka v 9 hodin
spojená s kladením věnců u Pomníku
české státnosti na ulici Svatopluka
Čecha, u Pomníku Boženky Škrabálkové
u sokolovny a u Pomníku obětí světových
válek na náměstí 28. října bude věnována
významu vzniku samostatného státu pro
historii i pro současnost. K tématu promluví
PhDr. Josef Zacpal.
Na tradici vysazování pamětních
stromů naváže letos v 10.00 hodin
vysazení lípy v parku ve Smíškově ulici
před Mateřskou školou Sluníčko.
Sváteční dopoledne završí v radnici
udělování čestného občanství a cen
města Tišnova.
Mimo obvyklé termíny se v režii tišnovských
speleologů uskuteční
Den otevřených dveří Královy jeskyně
v hoře Květnici, a to v čase od 10.00
do 16.00 hodin.
Komise životního prostředí připravila
přírodovědnou vycházku po Květnici
s docentem Janem Lacinou, CSc.,
a RNDr. Drahošem Šikolou. Účastníci se
sejdou u Základní školy na náměstí 28. října
ve 13.30 hodin.
Do historie nás zase vrátí v Podhoráckém
muzeu ve 14.30 hodin vernisáž
výstavy, která je svým zpracováním
zaměřena k vyústění událostí konce první
světové války ve vytvoření samostatného
československého státu.
V Parku pod kostelem v Tišnově
bude v 16.00 hodin na nové zvoničce
požehnán zvon odlitý letos zásluhou
spolku Continuum vitae.
Neformální skupina občanů Tišnovska
„Na to přijdem!“ při shromáždění
na náměstí 28. října v 17.00
hodin připomene střídání období svobody
a nesvobody za sto let existence republiky
a demokratické a humanistické
tradice.
Výsledkem tvůrčí spolupráce se
stane pořad Tišnov za první republiky
premiérové promítání restaurovaného
a digitalizovaného originálu filmu
z roku 1928 s dalšími záběry města
z dvacátých a třicátých let 20. století,
s živým klavírním doprovodem. Zpracování
filmového záznamu z Podhoráckého
muzea zajistil Ing. Radim Tichý s podporou
spolku Continuum vitae. Prezentace
filmařské lahůdky se vstupným začne
v Kině Svratka v 18.00 hodin. Celkovou
atmosféru provoní v předsálí prvorepublikové
pečivo. Oblíbené písničky Tomáše
G. Masaryka známé jsou, ale co třeba
moučníky? Na závěr tedy výzva: Ženy tišnovské
(i přespolní), zkuste upéct a přinést
bábovku, závin, kroužky TGM aj.
podle starých receptů a stát se tak spoluorganizátorkami
pořadu. Historický oděv
s motivy 1. ČSR vítán.
Těšíme se na důstojný, ale zároveň přátelský
průběh státního svátku. Svátku
nás všech.

Irena Ochrymčuková

Pohled z Květnice na Tišnov, konec 20. let. Foto: F. Wágner, archiv Podhoráckého muzea

Další článek:
Předchozí článek: