Péče o zdraví je v rukou každého z nás

Péče o zdraví je v rukou každého z nás

V poslední době je čím dál obvyklejší, že se část populace
neobrací se svými zdravotními problémy rovnou na lékaře, ale
vyhledává i alternativní možnosti léčby. Tenhle postup je samozřejmě
zcela legitimní a může vést k výborným výsledkům, pokud
se tedy pacient obrátí na to správné místo a nenarazí na nějakého
samozvaného šarlatána.
Také v Tišnově existují varianty, jak vylepšit své tělo i ducha
bez návštěvy té či oné ordinace. Jednou z nich je poradenství,
které sídlí v malé místnosti v průjezdu domu na Pernštýně
v Jungmannově ulici, kde je možno využít služeb paní Blanky
Humpolcové. V rámci tématu měsíce jsme ji požádali o krátký
rozhovor.
Zabýváte se poradenstvím zdravého životního stylu a revitalizací
organismu. Jak a kdy jste se k takové činnosti dostala
a jakého vzdělání při svém působení využíváte?
Jsem vystudovaná zdravotní sestra s platnou registrací a celý
život pracuji ve zdravotnictví. Neustále se vzdělávám, včetně
stáží v zahraničí, a sleduji nové trendy nejen ve svém oboru. Během
bohaté praxe jsem dospěla k přesvědčení, že péče o zdraví
by neměla být jen v rukou lékaře, ale také – a to hlavně – v každém
z nás. Protože jsem sama měla chronické zdravotní potíže,
které klasická medicína navrhovala řešit příliš radikální metodou,
začala jsem hledat jiné cesty, jak se uzdravit. To mne inspirovalo
studovat základy čínské medicíny, homeopatii v Institutu
MUDr. Jonáše, absolvovala jsem první kurzy měření zátěží EAM
metodou, dále jsem studovala zdravý životní styl, zásady správné
výživy. Na základě těchto zkušeností jsem sama změnila životní
styl, výživové návyky, prošla detoxikací a začala užívat
potravinové doplňky zdravé výživy. A výsledky se dostavily. To
vše mne již před patnácti lety inspirovalo ke zřízení první zdravé
výživy v Tišnově, kde jsem začala provádět měření metodou
EAM, doporučovat klientům úpravu životního stylu, potravinových
návyků a užívání přírodních preparátů.
S jakými problémy za Vámi lidé nejčastěji chodí, případně
s jakými neduhy Vás vlastně mohou navštívit?
Mezi nejčastější problémy klientů patří zažívací potíže, kloubní
problémy, opakované infekce, alergie…
Už jste se zmínila o měření zátěží lidského organismu škodlivými
látkami pomocí tzv. metody EAM. Ta vychází z elektroakupunktury
a využívá poznatků staročínské medicíny o tom,
že sledováním jistých bodů na lidském těle je možné odhalovat
nežádoucí toxické (imunitní) procesy uvnitř organismu a následně
stanovit jejich řešení. Můžete o ní říci něco bližšího?
EAM metoda MUDr. Jonáše je metoda měření toxické zátěže
organismu, mikrobiálních ložisek, vyživení organismu minerály
a vitamíny. Program umožňuje zjistit mnoho dalších informací
o stavu organismu klienta. Lze vytestovat detoxikaci a dovyživení
organismu každému přesně na míru. Metoda umožňuje
zbavit se zátěží, vyčistit mikrobiální ložiska, dodat jednotlivým
tkáním potřebné látky. V mnohých případech při tom doporučuji
i změnu jídelníčku či některých škodlivých návyků.
Jak obecně hodnotíte ze svého pohledu kvalitu životního stylu,
zejména tedy stravovacího režimu, u současné populace?
V dnešní době vidím problém zejména v nadměrné konzumaci
potravin s velkým množstvím konzervantů a barviv, které sice výtečně
chutnají, je jich nepřeberné množství, ale často mohou způsobit
zažívací, metabolické, kloubní a jiné zdravotní potíže. Dalším
problémem je nepochybně také nedostatek pohybu a stres.
Přinesla Vaše práce i takové výsledky, z nichž máte oproti
běžným nadstandardně uspokojivý pocit?
Ráda pomáhám a dávám informace všem klientům, kteří pochopí,
že i sami musí něco změnit. Pro mne je největší odměnou,
když se kdokoli z nich zbaví potíží a cítí se svěží a v dobré kondici.
Fakt, že rady Blanky Humpolcové jsou v mnoha případech
s to vyřešit pacientovy problémy, by dnes mohla potvrdit už celá
řada jejích klientů. Výmluvně se na tohle téma vyjádřila vloni
v srpnu například paní Alena Poulová, která napsala: „Paní své
práci skutečně rozumí, je velmi trpělivá, má pochopení pro lidské
slabosti. Dokáže si poradit s nemocemi, na které medicína nestačí,
protože nechápe souvislosti. Vděčím jí za její laskavé vedení a tím
za záchranu mého zdraví, života.“

Text i foto Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: