Příběh obyčejného šílenství

Příběh obyčejného šílenství

Nedávno mohla část tišnovské veřejnosti
zaznamenat poněkud dramatický
zásah rychlé zdravotní služby, která odvážela
mladou ženu v županu na psychiatrii
do Bohunic. Tou ženou jsem byla já a má
diagnóza byla vzhledem k nedávnému porodu
jasná – zasáhla mě poporodní (laktační)
psychóza. Jako pacient jsem si v následujících
dnech uvědomila, že povědomí
o duševních onemocněních není zrovna
vysoké a že i přes jejich vysokou četnost
v populaci neví řada lidí, jak k nemocným
přistupovat. Ráda bych v tomto článku
poskytla pár základních informací, které
se týkají poporodní psychózy a duševních
onemocnění obecně.
Poporodní psychóza se vyskytuje u žen
oslabených porodem a dalšími náročnými
situacemi v poporodním období. Nemoc
se projevuje výkyvem nálad, obavami
z nezvládnutí péče o dítě, úzkostí, letargií.
Někdy se přidávají halucinace a bludy,
zmatenost. Průběh může nabývat různého
obrazu i intenzity. V léčbě se potom
užívají léky zmírňující depresi a úzkost,
antipsychotika proti halucinacím a bludům
a zastavuje se také laktace (žena
nemůže své dítě kojit).
Poporodní psychóza patří s mnoha
dalšími k duševním onemocněním, která
provází výrazná stigmatizace. Velmi
často je duševně nemocný člověk onálepkován
jako blázen, a i když může jeho
onemocnění být pouze dočasné, nálepka
blázna či pomatence jej provází nepěkně
dlouho. Není proto divu, že svou diagnózu
ze strachu z reakce okolí pečlivě zamlčuje.
Podpora od blízkých přitom může výrazně
napomoci pacientově úzdravě.
Vzhledem k plánované reformě psychiatrické
péče lze předpokládat, že počet
nehospitalizovaných pacientů s duševním
onemocněním vzroste se zajištěním lepší
ambulantní péče. Je proto žádoucí vědět,
jak se k takovýmto lidem chovat. Měli bychom
mít na paměti, že duševní nemoci se
nevyhýbají nikomu. Postihují mladé i staré,
ženy a muže, chudé i bohaté. Nemoc
není žádným trestem a člověk s duševním
onemocněním za svou nemoc nemůže,
hledání viníka není cestou k úzdravě.
Pokud se Vám někdo svěří se svými
psychickými problémy, je namístě ocenit
jeho odvahu a důvěru, kterou ve Vás vložil.
Můžete mu nabídnout pomoc například
s vyhledáním odborníka, sdílet lítost
nad jeho onemocněním, nabídnout oporu
a ujištění, že i nadále máte dotyčného rádi.
Při zhoršeném zdravotním stavu dochází
k hospitalizaci pacienta. Podle
aktuální situace jsou možné návštěvy, jejichž
vhodnost nejlépe posoudí ošetřující
personál. Návštěva by neměla vyčerpávat
ani nadměrně rozrušovat. Nehodí se pacienty
obdarovávat alkoholem, kofeinovými
nápoji, třezalkovým čajem nebo grepy
a pomelem. Důvodem jsou možné nežádoucí
reakce a ovlivnění účinnosti léků.
Doufám, že Vám článek alespoň částečně
poodhalil roušku tajemství, kterým
jsou psychické nemoci stále zahalené.

Veronika Mičulková

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: