Říjnové kalendárium Tišnovska

Říjnové kalendárium Tišnovska

4. ŘÍJNA – PŘED 30 LETY
V úterý 4. října 1988 vznikl v rámci
tehdejší pionýrské skupiny Květnice
v Tišnově oddíl s názvem Brontosauři.
Jeho vedoucí Zuzana a Pavel Brzobohatí
začali s dětmi pracovat jiným způsobem,
než bylo v té době zvykem. V roce 1990
se skupina včlenila pod celostátní Hnutí
Brontosaurus a do nově založeného oddílu
1. BRĎO Tišnov – Gingo, který existuje
dodnes, přešly téměř všechny děti.
V průběhu let v rámci hnutí vznikaly další
oddíly, v současnosti vyvíjejí v Tišnově
činnost dva.
6. ŘÍJNA – PŘED 70 LETY
Ve středu 6. října 1948 proběhla „důvěrná“
schůze tišnovského Sokola, na níž
byli na základě přípisu okresního akčního
výboru vylučováni „nepohodlní“ členové.
Z nařízení Očistné komise Okresního
národního výboru byli z tišnovské jednoty
vyloučeni bratři Baráček, Čelechovský,
A. Kučera, A. Jeřábek, J. Mouka, F. Tlach,
sestra Fialová a řada dalších. Sokol pak
v okleštěné podobě směl působit ještě
do roku 1952, kdy byla jeho činnost komunistickými
zákony zrušena.
8. ŘÍJNA – PŘED 45 LETY
V pondělí 8. října 1973 byl zahájen provoz
mateřské školy v Cáhlovské ulici
(dnešní mateřská škola U Humpolky).
V době vzniku šlo o trojtřídní školu pro
90 dětí s celodenním provozem, a jak
oznamoval dobový letáček, také „s nejnovějšími
hračkami“. Školka má dnes ještě
druhé pracoviště v sídlišti pod Květnicí,
celkově je v ní postaráno asi o 140 žáků.
11. ŘÍJNA – PŘED 15 LETY
V sobotu 11. října 2003 byla na Klucanině
otevřena nová rozhledna. Po přeletu
horkovzdušného balonu se před desátou
hodinou ozvaly z prvního ochozu fanfáry,
poté promluvili Milan Sítora a Eva Fuchsová,
představitelé sdružení Rozhled
na Tišnov, které se o obnovení rozhledny
zasloužilo. Pásku na dveřích rozhledny
symbolicky přestřihli starosta František
Svoboda a krajský hejtman Stanislav
Juránek, načež mohli první návštěvníci
vystoupat 133 schodů na horní ochoz
umístěný 21,9 metru nad povrchem kopce.
Večer hrála před rozhlednou u ohně
skupina Zimour a v sokolovně koncertoval
Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
15. ŘÍJNA – PŘED 85 LETY
V neděli 15. října 1933 proběhlo slavnostní
otevření původní dřevěné rozhledny
na Klucanině, kterou postavil
Klub českých turistů v Tišnově. Měla zděné
základy a sahala do výše asi 30 metrů.
Ceremoniálu se zúčastnil také známý herec
Vlasta Burian, který pobýval v Pensionu
Franke v Riegrově ulici, a tehdejší
tenisový reprezentant Josef Síba, s nímž
Burian sehrál exhibiční zápas. Rozhledna
byla hojně navštěvována, o nedělích
se tu prodával chléb s máslem a tvarůžky
a limonády Santos od místní firmy Fetter.
Na počátku 50. let byla chátrající dřevěná
část rozhledny rozebrána.
18. ŘÍJNA – PŘED 25 LETY
V pondělí 18. října 1993 navštívil Tišnov
tehdejší předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Milan Uhde. Po uvítání
na radnici večer besedoval zhruba
dvě hodiny s tišnovskými občany. Debatu
ve zpola zaplněném sále sokolovny
moderoval Karel Švábenský. Předseda
sněmovny mimo jiné přislíbil pomoc při
snaze o obnovení tišnovského okresu,
k němuž ovšem nakonec nedošlo.
22. ŘÍJNA – PŘED 120 LETY
V sobotu 22. října 1898 vyhověli městští
zastupitelé žádosti MUDr. Františka
Kuthana o bezplatné přenechání
pozemku na Rybníčku pod Klucaninou
o výměře 6 až 7 měřic za účelem vybudování
sanatoria. (1 měřice odpovídala ploše
1 918 m2 – pozn. aut.) V městské kronice
se o této události dále píše: „Obec
kladla podmínku, že s umístěným tam
vodovodem nesmí dr. Kuthan nic podniknouti
bez souhlasu města.“ Sanatorium
bylo dostavěno už koncem roku 1899,
o rok později budovu vysvětil brněnský
biskup František Saleský Bauer. Dnes je
v ní nemocnice zaměřená na následnou
a rehabilitační péči.
29. ŘÍJNA – PŘED 85 LETY
V neděli 29. října 1933 proběhlo na tišnovském
náměstí shromáždění sokolů, kteří
před radnicí manifestovali svoji pohotovost.
Jednalo se o reakci na lednový pokus
o fašistický puč v židenických kasárnách,
po němž byli vzati do vazby někteří tišnovští
členové Národní obce fašistické.
Téhož dne byla také odhalena pamětní
deska Vladimíru Josefu Procházkovi
na jeho rodném domě na Brněnské ulici,
a to u příležitosti 20. výročí jeho úmrtí.
30. ŘÍJNA – PŘED 105 LETY
Ve čtvrtek 30. října 1913 zemřel Vladimír
Josef Procházka, slavný geolog
a paleontolog, jemuž bylo v roce 2013
in memoriam uděleno čestné občanství.
Podrobný materiál o něm jsme zveřejnili
v říjnu loňského roku v rámci dlouhodobého
seriálu o čestných občanech města.
30. ŘÍJNA – PŘED 15 LETY
Ve čtvrtek 30. října 2003 vyhořelo pracoviště
Tišnovské televize. V půl deváté
večer ohlásilo požár infračidlo bezpečnostního
systému; přestože hasiči byli
na místě okamžitě a oheň dokázali během
chvíle zlikvidovat, bylo studio zničeno
žárem a toxickým kouřem z vyhořelé
techniky. Zachoval se v podstatě jen archiv
kazet a DVD. Vysílání bylo postupně
obnovováno, nejprve ovšem provizorně
z centrály kabelového rozvodu ve škole
v Riegrově ulici.

Václav Seyfert

popiska k fotce: Shromáždění sokolů před tišnovskou radnicí v říjnu 1933. Foto ze sbírek Podhoráckého muzea

Další článek:
Předchozí článek: