COPULI LAPIDUM

COPULI LAPIDUM

Copuli Lapidum, neboli hromady kamení, je název výstavy v Muzeu města Tišnova, která bude trvat od 14. června do 2. září 2018. Hromadami kamení se zde míní kamenné pozůstatky hradů a hrádků při tocích řek Svratky a Svitavy. Jak tyto lépe či hůře zachované zříceniny asi vypadaly v době své největší slávy se pokusil rekonstruovat před léty kolektiv autorů – Pavel Šimeček je autorem kreseb, Miroslav Plaček odborných textů a Veronika Skálová je autorkou leteckých fotografií. Nyní máte příležitost tuto ojedinělou výstavu navštívit i v Tišnově.

Součástí výstavy budou i komentované prohlídky a dvě badatelské vycházky – jedna se uskutečnila 16. června na kopec Čepička, kde nám odborný výklad poskytl sám autor kreseb pan M. Šimeček. Dne 21. července se pak v 10.00 hodin setkáme u kostela sv. Mikuláše v Deblíně. Téma bude „Hrad nebo bazilika?“ S výsledky nejnovějších poznatků z historie Deblína nás seznámí Mgr. Aleš Flídr, kterého mnozí z vás mohli poznat při jeho odborných exkurzích v klášteře Porta coeli.

Při příležitosti výstavy bude vydán i nádherný katalog čítající 86 stran kreseb, fotografií a textů, které si zájemci budou moci zakoupit na TIC Tišnov, v Muzeu města Tišnova, v knihkupectví paní Raškové a v Podhoráckém muzeu.

Miloš Sysel, spolek CONTINUUM VITAE

Foto: titulní stránka katalogu – vydavatel Continuum vitae

 

Další článek:
Předchozí článek: