Letmé soutěžní zpravodajství

Letmé soutěžní zpravodajství

Po třech letech je zde v tomto školním roce opět celostátní soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu, vyhlášená MŠMT.

S tou pravou soutěžní dychtivostí se do ní letos přihlásili všichni tři chlapci z mé třídy – Viktor Chocholatý / IV.kat. /, David Kellner / III.kat. / a Petr Chlup /I.kat./. Dívky zastoupila věkově i služebně nejstarší Anna Buterinová / IX.kat./.

Ředitel Tomáš Zouhar vyslal do soutěžního klání své dva žáky – Adama Valu/0.kat. / a Veroniku Radovou / VII. kat./

Všichni soutěžící hravě zvládli školní kolo, které se konalo 1.2.2018 v sále ZUŠ a postoupili do Okresního kola, které pořádala ZUŠ Ořechov ve své pobočce v Brně Modřicích v úterý 20.2.2018. Zde již předvedli všichni své soutěžní písně před odbornou porotou, jíž předsedal doc. Mgr. Zdeněk Šmukař, vedoucí katedry zpěvu na JAMU.

Adam Vala, který soutěžil poprvé a Veronika Radová získali 3.místo, Viktor Chocholatý v silné konkurenci 2.místo. Petr Chlup, který před třemi lety získal pouze Čestné uznání I.st. a o němž jsem v tehdejším článku napsala, že … příště to Petřík všem „natře“, letos opravdu nezklamal a získal 1.místo a dále Zvláštní ocenění za interpretaci písně „Moje milé, premilené jahody“. Další 1.místo získali David Kellner a Anna Buterinová, která též získala Zvláštní ocenění za interpretaci písně J.Kerna „Can´t help lovin dat Man“.

Po skončení soutěže, ve večerních hodinách byl těmto třem vítězům porotou potvrzen postup do Krajského kola. To se konalo 20. – 21.3.2018 v Kyjově a zde se tito naši úspěšní žáci utkali s ještě větší konkurencí než v Okresním kole. Atmosféra prvního soutěžního dne byla příznivá a vystoupení Petra Chlupa v hojně zastoupené I.kat., kde to navíc všem zpívalo velice dobře, si nenechali ujít jeho rodiče a dědeček – fandění se vyplatilo a výkon Petříka i přes rýmu, která nic neubrala z jeho přirozeného projevu a energického nasazení byl oceněn 2.místem a krásnou stříbrnou medailí. Druhý den soutěžil David Kellner, taktéž doprovázen do Kyjova rodinnou ekipou. V početné III.kat. šikovných chlapců i dívek z celého Jihomoravského kraje vybojoval svým pevným a čistým hlasem také zaslouženě krásné 2.místo. Odpoledne přišly na řadu vyšší kategorie, a tedy naše Anna Buterinová, která zpívala v IX.kat. Při akustických zkouškách jsme slyšely konkurenční soutěžící s operně posazenými hlasy a těžkým klasickým a operním repertoárem. Žádná z nás tudíž nepředpokládala, že by se mohla naše Anička, která byla svým pěveckým projevem od svých soupeřek naprosto rozdílná, umístit na nejvyšších příčkách, a tak jsme ji s kolegyní Jitkou Zavřelovou nabádaly, ať si to aspoň pěkně užije, že to už bude naposledy. Všechny pěvecké výkony v její kategorii nakonec nebyly ovšem zase tak přesvědčivé (v příliš těžkém repertoáru technické nedostatky), a tak jsme začaly tajně doufat, že by Anička mohla získat třeba 2. místo jako oba chlapci, neboť zazpívala naprosto skvěle, uvolněně a přirozeně. Jaké však bylo naše překvapení, když na večerním vyhlašování výsledků se její jméno objevilo na 1.místě a následně byl potvrzen její postup do Ústředního republikového kola.

Ústřední kolo pěvecké soutěže ZUŠ proběhlo ve dnech 27.- 29.4. v Turnově. Anička Buterinová soutěžila v sobotu, 28.4. ve velkém sále KC Střelnice, kde zazpívala v silné konkurenci patnácti zpěvaček ze Základních uměleckých škol z celé republiky. Už to, že byla nominována do nejvyššího kola této soutěže byl velký úspěch pro naši tišnovskou ZUŠ a tak finální ocenění Čestným uznáním jsme všichni přijali se stejnou radostí s jakou si Anička soutěžní repertoár zazpívala naposledy.

Srdečně děkuji a blahopřeji všem soutěžícím bez výjimky!! Velký dík patří i rodinným příslušníkům, kteří nás podporovali, jak jen to šlo a vytvořili nám báječnou atmosféru.

Nejvíc chci však především poděkovat mojí milé kolegyni Jitce Zavřelové, bez níž si žádnou pěveckou soutěž nedovedu představit a jejíž pečlivý a citlivý doprovod byl zárukou úspěšnosti všech pěveckých výkonů.

Dagmar Fišerová, učitelka zpěvu

David Kellner, foto: archiv ZUŠ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: