Důležitý mezník v životě včel

Důležitý mezník v životě včel

Dnes není včelaření to idylické, které známe od svých dědů a pradědů, tak jak bylo z dob mého dětství, ale je náročné na ošetřování a vedení včelstev v průběhu celého roku.

Včelařský rok 2017/18 končí podletím. Je to období po odkvětu lip, kdy včelař vytočí poslední med. Po zkušenostech více než třicetileté praxe na Tišnovsku končí hlavní snůška včel. Je to důležitý mezník v životě včel, kdy začíná nový včelařský rok, do kterého by včelstva měla přejít již ošetřená proti roztoči.

Původcem varroázy je parazit roztoč Varroa jacobsony. V šedesátých letech minulého století přešel na naši včelu medonosnou a s neuvěřitelnou rychlostí se rozšířil z jihovýchodní Asie na všechny kontinenty.

Ten, kdo nedodržuje nařízení Státní veterinární správy v ošetřování včelstev, vystavuje svá včelstva k záhubě a šíří tohoto parazita ve svém okolí. Povinností včelaře je registrovat svá včelstva v ZO ČSV, ať je nebo není jejím členem, v místě umístění včelstev. Je povinen také provést registraci u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

Začínal jsem včelařit již s roztočem a musím sním bojovat rok co rok.   Staré přísloví „v září zahoď klíč od včelína a najdi jej až na jaře“ dnes neplatí. Proč? V období října do konce roku včely mají málo plodu, to je vhodným obdobím pro ošetření proti varroáze. Ale nejdůležitějším obdobím pro zničení podstatné části populace roztočů je podletí po vytočení medu, kdy včelstva tvoří novou generaci dlouhověkých včel. Ošetření se může provést ekologicky kyselinou mravenčí.

Nedodržování ošetřování v podletí, včelstva dopadnou tak jak je zachyceno na fotografii. Včely nejen plné brouků, ale také líhnoucí se deformované včely. Vývoj roztoče probíhá současně s vývojem včely v buňce a ta je ochuzena o důležité látky pro její zdárný vývoj. A tak včelstvo může padnout již během podzimu a zimy, ale i během období včelařského předjaří.

Při chovu včel platí a vždy platila zásada, chovat včelstva silná a zdravá, která jsou schopna produkovat včelí produkty ve vysoké kvalitě.

Pokud začneme včelařit, dbejme o jejich zdravotní stav! Jen tak dosáhneme úspěchu v chovu včel. Po dodržení všech zásad správného ošetřování a vedení včelstev se včelaření může stát pěkným koníčkem, dnes náročnějším jak za našich předků. Všem těm, kteří budou pečovat o včelstva s láskou, přeji úspěch v jejich chovu. Těm lajdákům, kteří podceňují ošetření proti roztoči doporučuji včelaření zanechat!

text i foto Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: