Stoletý zvon

Stoletý zvon

Z válečného chaosu I. světové války se zrodilo Československo. Tato válka, nazývaná po právu Velká válka, zasáhla do života každého města, každé vesnice, jak o tom svědčí památníčky padlým v obcích okolo Tišnova.

Válka zasáhla do každé oblasti lidské činnosti. I té farní. Jak píše v TN (listopad 2016) farní kronikář pan Jan Kos: „Desátého března roku 1917 musela farnost dva ze svých zvonů – Václava a Bernarda odevzdat rakouskému válečnému arzenálu. Na věži tak zůstal osamocený Antonín. V roce 1927 byl pořízen nákladem 15 tisíc korun od firmy Manoušek z Brna nový zvon o váze asi 400 kg a průměru 111 cm, zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději. Dlouho ale na věži nepobyl, protože byl v roce 1942 rovněž farnosti odebrán, tentokrát pro změnu válečným průmyslem třetí říše.“

O rok později 28. října 1918 byl položen základ samostatné republiky Československé. V letošním roce slavíme 100. výročí naší státnosti. Proto se náš spolek CONTINUUM VITAE na popud Radima Tichého rozhodl uspořádat odlití zvonu k tomuto významnému výročí. Učiníme tak 28. července na historické trhové slavnosti v místě parku (vchod z Radniční ulice), kde jsme v minulosti již uskutečnili dvě archeo-experimentální tavby železa a bronzu a výpal keramiky podle postupů z doby bronzové. Zvon bude mít v průměru asi 40 cm o celkové váze cca 40 kg. Umístěn bude v druhé části městského parku, kde vznikne zvonička. Nápis na zvonu bude Tišnov 1918-2018. Zvonění se bude provádět pomocí elektrického mechanismu, který by přes den mohl oznamovat otevření a zavření parku a pak krátce zvonit každou hodinu.

Zveme proto občany z Tišnova a okolí, aby se přišli na tuto ojedinělou akci podívat.

Po odlití bude zvon přes noc chladnout a druhý den v neděli bychom vás všechny chtěli pozvat na první zvonění tohoto „stoletého zvonu.“ Zazvonit si bude moci každý, kdo přijde.

V sobotu 28. července a v neděli 29. července u prvního zvonění bude moci každý na místě samém finančně na tento zvon přispět. (Náklady na odlití zvonu budou cca 50.000 Kč). Bezhotovostně je možné přispět na účet spolku CONTINUUM VITAE – č. ú. 107-5059170277/0100.  Do zprávy pro příjemce uveďte „ZVON.“

Miloš Sysel, Continuum vitae

kresba Milivoj Husák

Další článek:
Předchozí článek: