Soutěže o nejkrásnější stromy a květinové výzdoby

Soutěže o nejkrásnější stromy a květinové výzdoby

Léto je již v plném proudu a kolem nás rozkvétají a rostou výsledky úsilí lidí, kterým není jedno, v jakém prostředí žijí. Takových lidí není mnoho, proto je společně podpořme a zviditelněme pro širokou veřejnost. Proto vyhlašujeme soutěže, kterých se můžete zúčastnit buď sami jako pěstitelé, nebo jako navrhovatelé. Budete-li tedy procházet Tišnovem a zaujme Vás strom, nebo květinová výzdoba, tak neváhejte a nafoťte ji. Příspěvek zašlete ekoporadně Tišnovsko.

Vyhlášeny jsou dvě soutěže a to:

  1. soutěž o titul „O nejkrásnější strom ve městě
  2. a) strom na soukromé zahradě/pozemku v katastru města Tišnova
  3. b) strom ve veřejné zeleni města Tišnova
  4. soutěž „O nejkrásnější venkovní květinovou výzdobu“ a to v kategoriích
  5. a) okna a balkony
  6. b) předzahrádky

Přihlášky do soutěže může podávat úplně každý, a to písemně do schránky Ekoporadny Tišnovsko, Nám. 28. října, č. p. 28, Tišnov 666 01, nebo elektronicky na email ekoporadna@tisnovsko.eu, případně také na všech akcích ekoporadny, včetně stánku na pravidelných sobotních tišnovských trzích. Uzávěrka přihlášek proběhne v 12.00 dne 17. 9. 2018.

Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení osoby, která návrh podává. Pokud je známo, tak i jméno osoby, která květiny pěstuje. Dále adresu, na níž se soutěžní prvek nachází. Nutné jsou také kvalitní fotografie v digitální podobě. Pokud sami nemáte možnost pořídit kvalitní fotodokumentaci, nebo máte k soutěži další otázky, tak se prosím obraťte na ekoporadnu, rádi Vám pomůžeme.

Po kompletaci přihlášek bude uspořádána výstava v Galerii na schodech, kde bude možné hlasovat o vítězích jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen vítězům se uskuteční v říjnu při příležitosti oslav Dne stromů.

Podrobnější informace získáte v otevírací době Ekoporadny Tišnovsko, Nám. 28. října č. p. 28, Tišnov (ve dvoře lékárny), tel. 723 543 910, http://ekoporadna.tisnovsko.eu/ Soutěž probíhá ve spolupráci s Komisí životního prostředí města Tišnova, s Galerií Na schodech a s finanční podporou Města Tišnova v rámci dotační podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2018.

Za pořadatele Hana Ondrušková

Foto: archiv Ekoporadny Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: