Pracoviště městské policie v novém

Pracoviště městské policie v novém

Počátkem června byla, po více než měsíční rekonstrukci, otevřena zrekonstruovaná služebna Městské policie Tišnov. Rekonstrukcí došlo ke komplexní změně vnitřních dispozic tohoto pracoviště. Nově vznikla čekárna s vchodem přímo z ulice Radniční, která nyní zaručuje bezbariérový přístup a důstojné podmínky pro návštěvu. Současně byly odděleny služební prostory od prostor určených pro styk s veřejností. Ve služebních prostorách došlo k vybudování oddělených šaten a WC pro muže a ženy, čehož před rekonstrukcí nebylo možné docílit. Tím došlo i k uvedení do souladu s hygienickými předpisy. V případě nepřítomnosti strážníků na služebně je nyní možné spojit se s nimi přímo v terénu, a to zazvoněním na zvonek u vstupu do budovy, čímž bude hovor přesměrován na hlídku. Tato forma komunikace s sebou nese výhodu okamžitého bezplatného spojení i v případě, kdy člověk nemá u sebe telefon (např. děti nebo senioři).

Rekonstrukci realizovala firma Stavitelství Zemánek s.r.o. z Tišnova. Firma respektovala fakt, že provoz městské policie nemůže být přerušen a práce probíhaly velice citlivě za plného provozu a přítomnosti strážníků na stavbě. Za tento přístup děkujeme.

V případě zájmu, rádi zájemce seznámíme s prostorami a chodem služebny, protože Městská policie Tišnov je zde pro vás.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: