V nemocnici se blýská na lepší časy

V nemocnici se blýská na lepší časy

Rok 2018 by mohl být pro tišnovskou nemocnici opět rokem, který by mohl znamenat stabilizaci tohoto zařízení. Od zrušení lůžek akutní interní péče k 1. 1.2017 uplynul více než jeden rok. Celý rok 2017 jsme aktivně vyjednávali se všemi zodpovědnými organizacemi, jakými jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje a ředitelé brněnských nemocnic, aby za zrušená akutní interní lůžka v nemocnici Tišnov byla zajištěna adekvátní náhrada v brněnských nemocnicích.

Situace v roce 2018 je mírně optimistická, k optimu má však stále daleko. Nicméně tišnovští pacienti již nejsou programově odmítáni v brněnských nemocnicích. Proběhla také personální změna na pozici radního JmK pro zdravotnictví. Od března 2018 je novým radním Milan Vojta. V květnu 2018 jsme se s panem radním setkali v tišnovské nemocnici a debatovali jsme o důležitých otázkách týkajících se zdravotnictví v Tišnově a jeho okolí. Byli jsme ujištění o pozici tišnovské nemocnice v síti jihomoravských zdravotnických zařízení, neboť v připravované koncepci zdravotnictví JmK má naše nemocnice nezastupitelné místo a to v oblasti rehabilitační péče a péče o dlouhodobě nemocné. Dále jsme jednali o pohotovosti (LSPP), která bude stále zachována, dokonce se podařilo posílit personální oblast o dva lékaře. Své stálé místo v Tišnově má i Zdravotnická záchranná služba, v Tišnově jsou aktuálně 2 vozy, které dostatečně pokrývají Tišnov a jeho okolí. Čtvrtou pozitivní zprávou je informace o předpokládaném zahájení výstavby nového ambulantního traktu. O této investici bude rada kraje rozhodovat na svém zasedání na konci června 2018. Projektově je vše připraveno, počítá se zde s výstavbou 7 ordinací a 1 lékárny. V roce 2018 by měly začít první výkopové práce s termínem dokončení 2019.

Další pozitivní zprávou pro tišnovské pacienty je též navýšení úvazku očního lékaře. Po dlouhodobém tlaku představitelů města společně se svazem diabetiků došlo na Krajském úřadu Jihomoravského kraje ve věci výběrových řízení k uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě této konkrétní zdravotní péče. Zjednodušeně řečeno v Tišnově bude nová oční lékařka. Nová ordinace začne fungovat během prázdnin, nyní jsou dokončovány nákupy potřebného vybavení, smlouvy s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a další administrativní úkony. Veřejnost bude včas informována o zahájení provozu.

Martin Sebera, místostarosta

foto: archiv Tišnovských novin

 

Další článek:
Předchozí článek: