Den rodin v Mateřské škole Na Paloučku

Den rodin v Mateřské škole Na Paloučku

Dne 16. května se v Mateřské škole Na Paloučku v Tišnově konalo tradiční přátelské setkání zaměstnanců MŠ s našimi dětmi a jejich rodinami při příležitosti oslav Dne rodiny. Přestože horké a slunné dny vystřídalo chladnější a nejisté počasí, akce se i přes krátkou májovou spršku velmi vydařila.

Po krátkém přivítání rodičů a prezentaci celoročního projektu EVVO s názvem „Les“ a výtvarných prací dětí na téma „rodina“, vystoupily děti z kroužku Zvoneček s hudebním pásmem o zvířátkách a mohlo se začít soutěžit na jednotlivých stanovištích. Radost a veselí přítomných dětí byla odměnou nám všem, kteří jsme pro ně přichystali jak soutěže, malé občerstvení a ohniště pro opékání špekáčků, ale i rodičům, babičkám i dědečkům, kteří vytrvali a přišli své děti i mateřskou školu podpořit. Všem zúčastněným patří náš velký dík. Děkujeme také rodině Steinhauserových za sponzorování opékacích špekáčků, na kterých jsme si v závěru odpoledne pochutnali.

Jsme moc rádi, že rodiče a přátelé školy mohli přijít, lépe se spolu navzájem poznat a popovídat si, ale také zjistit, co je na naší zahradě nového. V letošním školním roce jsme dovybudovali, díky dotaci města Tišnova a nezištné pomoci tatínků z mateřské školy, pana Macha a pana Zaorala, zahradní domek a čtyři krásné vyvýšené záhony. Spolu s dětmi jsme záhony osázeli sezónní zeleninou a bylinkami a těšíme se na úrodu a ochutnávání!

Nezbývá než si na závěr společně přát, aby naše zahrada existovala a byla i nadále místem příjemných setkání a pod rukama našich šikovných dětí, paní učitelek a milých rodičů jen vzkvétala. Děkujeme a těšíme se na další ročník!

Za kolektiv MŠ Na Paloučku, Tišnov, Renata Hančíková

Foto: Milena Novotná

Další článek:
Předchozí článek: