Cyklostezka za Trmačovem je opět v provozu

Cyklostezka za Trmačovem je opět v provozu

Koncem března 2018 byla zahájena plánovaná sanace skalního masivu nad cyklostezkou za Trmačovem. Jednalo se o úsek od posledního domu v ulici Trmačov až po odbočku do lomu. Vzhledem k tomu, že se letošní jaro vyznačovalo poměrně příznivým a teplým počasím, poznali toto omezení jak cyklisté, tak pěší, kteří tento úsek velmi často využívají k výletům nebo zkrácení cesty. O to příjemnější je však fakt, že bezpečnost chodců a cyklistů se v tomto úseku významně zvýšila. Byla provedena úprava terénu, vytěžena část skalního masivu, vyčištění svahu od náletů, byly instalovány ochranné ocelové sítě a vybudovány opěrné zdi.

Celkové náklady této sanace dosáhly 4 milionů korun a akce byla spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.

texi i fotoRoman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: