Ulice Na Hrádku a část Bezručovy budou od prázdnin jednosměrné

Ulice Na Hrádku a část Bezručovy budou od prázdnin jednosměrné

Rádi bychom informovali veřejnost, že vstupujeme do poslední fáze příprav již dříve avízované změny směru jízdy v ulicích Na Hrádku a v části ulice Bezručova.

Ulice Na Hrádku bude jednosměrná od křižovatky s ulicí Riegrova až ke starému hřbitovu, ulice Bezručova pak bude jednosměrná jen v úseku mezi poštou a kostelem, a to ve směru na nám. Míru.

Předpokládané zavedení jednosměrného provozu proběhne od 1.7.2018, tedy se začátkem letních prázdnin, kdy je provoz již tradičně menší než obvykle. V průběhu měsíce června se tato informace objeví v uvedených ulicích i na velkoplošném dopravním značení.

Důvodem zjednosměrnění uvedených ulic je zlepšení dopravní dostupnosti a průjezdnosti, vytvoření parkovacích míst, kdy při parkování v těchto místech docházelo každodenně k páchání řady dopravních přestupků a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Roman Skřepek, odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: